Podzimní soustředění sboru a orchestru AG v Tuchoměřicích

Téma: 

Ve dnech 23. - 25. 11. se uskuteční podzimní soustředění sboru a orchestru AG v klášteře v Tuchoměřicích. Prosíme studenty, kteří jsou ve sboru a orchestru aktivní, aby do 9. 11. odevzdali své přihlášky panu Angelovovi nebo pí. Wollnerové. Přihlášky jsou k dostání na e-mailové adrese sbor.orchestr.ag@gmail.com.

Na soustředění se studenti budou věnovat skladbám, které budou slavnostně uvedeny na Adventním koncertu 5. 12. v Anežském klášteře.

Marie Trefná

Galerie: