Novinky v duchovních aktivitách

Vážení studenti, po debatě s některými z Vás jsme aktualizovali rozvrh duchovních aktivit ve středu. Nově je takovýto:

13:45-14:00 příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru

14:00 (vždy) mše svatá v kapli a po ní adorace.

Zároveň začíná tuto středu od 14:30 (do 15:30) příprava na biřmování v místnosti 509. Stále je ještě možné se přidat, všichni zájemci jsou vítáni!

Nově také zveme na společnou modlitbu ranních chval vždy v pátek ráno od 8:00 ve školní kapli.

Těšíme se na Vás!

Školní kaplani

Galerie: