Kněžské svěcení fr. Hyacinta

Naše gymnázium má o jednoho kněze navíc!

Dne 16. dubna byl v našem klášterním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na kněze vysvěcen fr. Hyacint Ullman. Obřad proběhl za hojné účasti českých, slovenských, či francouzských bratří, spřízněných rodin, přátel a dalších věřících. Nás zvláště těší, že se jej zúčastnila také delegace z řad našich studentů, jak můžete konstatovat na přiložených fotografiích. Nemalá část z nich se hned nazítří vypravila také na první Eucharistii, kterou fr. Hyacint předsedal v našem pražském klášterním kostele sv. Jiljí. Na AG bude poprvé předsedat mši svatou tuto středu v obvyklých 14:00 ve školní kapli.

Další fotografie ze svěcení jsou k dispozici zde. Jste též zváni též k účasti na primiční mši svaté v kostele Narození Panny Marie v Konici v sobotu 23. dubna 2016 v 11:30 hod.

Galerie: