DUCHOVNÍ AKTIVITY během doby adventní

Rorátní mše svaté

  • Každé adventní pondělí v 7.30 v kapli AG.

Kromě toho jsou i obvyklé mše svaté:

  • ve středu ve 14.00, 1. středu v měsíci ve 13.45, 3. středu v měsíci latinsky
  • v pátek v 7.30

8. 12. Neposkvrněné početí Panny Marie

10.00 duchovní program v aule, následuje mše svatá

Společenství u sv. Jiljí

Všichni jsou zváni v pondělí v 19.15 ke sv. Jiljí (setkání budou 28. 11., 5. 12. a 19. 12.)

Modlitba za školu

Ve čtvrtek o velké přestávce se v kapli AG křesťané modlí za školu.

bratr Hyacint

Galerie: