Výsledky práce Žákovské rady

Téma: 

Drazí přátelé,

budova Arcibiskupského gymnázia je stejně jako většina domovů a sídel ostatních institucí vánočně vyzdobena a to nám připomíná, že se blíží oslava Vánoc. Brzy budeme moci bez výčitek odsunout všechny svoje povinnosti do pozadí a v poklidu oslavit svátky. Připomeneme si naději a světlo, které vzešlo z radostné události – narození děťátka v Betlémě.

Ještě před tím mám jednu povinnost. Informovat vás o výsledcích práce Žákovské rady. Už počátkem října si Žákovská rada schválila agendu, která byla platná až do přelomu listopadu a prosince. Teď přišel čas zhodnotit alespoň některé z výsledků.

Naše činnost je striktně rozdělena do tří komisí. Ta první z nich se zabývá vztahy studentů a profesorů. V rámci této komise se snažíme sestavit text Memoranda vzájemného respektu, které bude definovat pravidla pro vhodný vztah profesora a studenta. Text Memoranda je nyní v jednání s ředitelnou a o jeho finálním schválení bude ještě před Vánoci hlasovat Žákovská rada.

Druhá komise usiluje o zlepšení podmínek vybavení školy. Trvale usilujeme o umístění hodin na chodbách nebo třeba zavedení automatu na ovoce. Přestože jsou naše možnosti značně omezené, snažíme se co nejvíce vylepšit slabá místa, která ve vybavení školy jistě existují.

Třetí komise se zabývá organizací školních akcí. Nejviditelnějším výsledkem její práce je adventní jarmark, který se letos opět koná v aule školy.

Věříme, že trpělivostí a férovým jednáním dokážeme dosáhnout změn a zlepšení, protože škola je žijící a stále se vyvíjející a nikdo nemůže k jejímu pokroku přispět víc, než mohou studenti sami.

To je ode mne vše. Až se škola zavře na vánoční prázdniny, budeme moci všichni prožívat svátek vánoční nebo oslavu Chanuky – čas lásky, naděje a radosti.

Za celou Žákovskou radu vám přeji veselé Vánoce a šťastný Nový rok.

Jak krásně napsal Charles Dickens: „Bůh žehnej všem lidem.“
 

Richard Mašek, mluvčí Žákovské rady

14. prosince 2015

Galerie: