Rozvrh kroužků školního klubu

Téma: 

Rozvrh kroužků 2015/2016

pondělí

 • 13:50 – 14:20 – latina
 • 15:30 - 17.00 - florbal - mladší žáci (velká tělocvična)
 • 16:20 - 17:50 - biologický kroužek – laboratoř biologie

úterý

 • 17:00 - 18:00 – kopaná – TV1
 • 19:00 - 21:00– astronomický kroužek – kopule

středa

 • 13:50 - 15:25– stolní tenis – sportovní koutek
 • 13:45 - 15:30 – florbal - starší žáci (velká tělocvična)
 • 14:00 - 15:30 – výtvarný kroužek – 409
 • 14:00 - 15:30 – přípravný pěvecký sbor – 503
 • 14:15 - 15:45 – aerobic – TV2 (první středu v měsíci 15:45 – 17:15)
 • 14:30 - 16:30 - orchestr, sbor - 108
 • 15:30 - 16:15 – odbíjená – TV1

čtvrtek

 • 07:25 - 08:10 - angličtina FCE – 309
 • 16:25 - 17:55 – aerobic - TV2
 • 16:30 - 19:30 – dramatický kroužek - 206

pátek

 • 07:25 - 08:10 - angličtina FCE – 309
 • 14:00 - 15:30 – výtvarný kroužek – 409

Pro malý zájem nebudou otevřeny tyto kroužky:

Basketbal, Fotografický kroužek, Muzikoterapie, Putování – skupina osobního růstu, Sebeobrana, SURVIVAL – přežití, Španělština

Klasická řečtina bude probíhat zároveň se seminářem.

Marie Kalábová, vedoucí Školního klubu a DDM.

Galerie: