Plánované kroužky pro šk.r. 2015/16

Téma: 

Plánované kroužky pro školní rok 2015/16

Poř.č.

Název

Vyučující

Plánované hodiny

Poznámka

1.

Aerobic

Mgr. Michaela Truhlářová

2

Přijďte získat dobrou kondici při DANCE AEROBICU a posílit ochablé svalstvo!
Přirozenou formou budeme rozvíjet vnímání hudby a všechny pohybové schopnosti (tančíme, používáme obruče, švihadla, míče, ...). Zaměříme se na správné držení těla a tvarování postavy (závěr lekce probíhá v posilovně). Vaše nápady i hudba jsou vítány!

2.

Angličtina - přípravný kurz FCE pro sexty

PhDr. Jan Váňa

2

Jedná se o přípravný kurz na zkoušku Cambridge English First.

3.

Astronomický kroužek

Mgr. Jan Starý

2

Jak jistě víte, Arcibiskupské Gymnázium má vlastní hvězdárnu, která je vybavena velkým dalekohledem.
Pozorujeme Měsíc, planety, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie a dvojhvězdy. V letních měsících i Slunce. V případě nepříznivého počasí používáme Internet, DVD a software "Starry Night" (planetárium).
Také se učíme o objektech, které pozorujeme. Též pořádáme mimořádná pozorování jako např. částečné zatmění Slunce (4.1.2011) nebo přechod Venuše přes Slunce (6.6.2012). Příležitostně fotografujeme různé objekty a úkazy.
Časová náročnost:
2x60min/týden (večerní hodiny 19-21hod.)

4.

Basketbal

Mgr. Petr Tomášek

2

Cílem kroužku je zvládnout základní herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy.
• Pravidla (klasický basketbal, streetball)
• Útok (pohyblivý a kontinuální, proti osobní obraně, proti zóně a proti presingu)
• Obrana (osobní, zónová, zdvojená, kombinovaná a s přebíráním)
• Střelba (problematika a technika)
• Protiútoky a rychlé přechody
• Speciální cvičení (přes léto, kondiční, předzápasové, vhazování, tempo hry)
U začátečníků je kladen důraz na základní dovednosti. Pokročilí hráči pilují techniku a nacvičují specifické herní situace.
Kroužek je rozdělen do dvou částí. První část je zaměřená na trénink. V druhé části probíhá hra samotná.
Na konci prvního i druhého pololetí vyzve školní basketbalový kroužek učitelský sbor. V jednání jsou zápasy s pražskými školami.

5.

Biologický kroužek

RNDr. Vanda Janštová, Magdalena Holcová

2

Příroda kolem nás skrývá obrovské množství zajímavostí a otázek, které se budeme snažit během biologických kroužků společně prozkoumat a zodpovědět. Proč jsou květy barevné a jak se dá jejich barva změnit? Jak jsou naše smysly dohromady propojené? Je možné, že jsou naše vlasy a kůže ze stejného materiálu? Umí si zvířata a rostliny vzájemně pomáhat? Jsou masožravé rostliny skutečně strašidelná monstra z filmu Adéla ještě nevečeřela? A je možné, že pyramidy vytvořili spíše malí mořští tvorečkové než staří Egypťané? O tom všem a o spoustě dalších věcí si budeme povídat v průběhu biologických kroužků. Provedeme také spoustu vlastních pokusů a pozorování, protože nejlepší je přesvědčit se o všem na vlastní oči. Zkusíme si práci s mikroskopem, pitvy bezobratlých, naučíme se lovit planktonkou a dělat botanický průzkum jako opravdoví botanici. Na co neuvidíme pomocí mikroskopu, podíváme se pomocí videoukázek – pronikneme do nitra buňky a budeme pozorovat její pestrý život, a to až k samotnému jádru. Také nás budou čekat různé exkurze, např. do skleníků botanické zahrady Na Slupi, do muzea historie Země nebo do minizoo v Chuchelském háji..

6.

Dramatický kroužek - improvizace

Mojmír Vacek

2

Přijďte rozproudit svou kreativitu a spontánnost skrze divadelní improvizaci. Společně budeme objevovat sílu spolupráce a slova ANO v improvizaci i v životě. Náplní bude základní herecká průprava a herecké dovednosti. Budeme se věnovat budování sebevědomí, kreativního myšlení a schopnosti na jevišti spolupracovat. Naučíš se, jak se nebát vystoupit na jeviště a ohromit diváky v hledišti. Ukážeme si, jak řeč těla a tón hlasu často znamenají více než tisíc slov. Řešit problém tady a teď, nebát se jít bez přípravy na jeviště ani do života. Improvizace ti pomůže vybudovat to nejdůležitější pro dobrého herce/herečku - sebevědomého jedince. Je to hra, je to zábava, je to dobrý pocit z nás samotných, je to IMPRO!
Minimum účastníků pro otevření kroužku je 6 lidí a maximální kapacita je 12 lidí.
Kdo je Mojmír Vacek?
Jsem herec v improvizačně-divadelních skupinách DŽEM theatre a BAFNI. Divadelní improvizaci se věnuji již přes 3 roky. Mám za sebou řadu vystoupení po celé České republice a absolvoval jsem také několik workshopů pod vedením profesonálních herců, mimů, komiků a improvizátorů z tuzemska i ze zahraničí. Improvizaci se snažím šířit i mezi veřejnost jako lektor. Při lektorování se v rámci improvizace zaměřuji především na práci s dětmi a teenagery. Jsem také jeden z lektorů letní Herecké a filmové školy v Růžené. Mimo improvizaci studuji v Brně na právnické fakultě a vyučuji, ve spolupráci s dTestem, spotřebitelské právo na středních školách.

7.

Fotografický kroužek

MgA. Josef Mirovský

2

Fotografický kroužek je určen všem zájemcům o proniknutí do tajů fotografie. Důraz je kladen spíše na rozšiřování schopnosti vnímat fotografii jako svébytný umělecký obor než jako obor technický. Spíše na schopnost vnímat fotografii z pozice fotografa i diváka než na pohled ryze technický. V rámci kroužku se budeme věnovat samozřejmě i technice, ale spíš v míře nezbytně nutné. Obsah není nijak pevně určen a bude se přizpůsobovat potřebám a zájmům frekventatů. V případě zájmu předpokládám krom diskuse nad fotografiemi i fotovycházky a návštěvy zajímavých fotografických výstav. Zkušenosti lektora: Josef Mirovský je absolvent Institutu Tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzitě v Opavě. Fotografii se věnuje přes dvacet let. https://www.dropbox.com/sh/cx4mc20zjr04i1n/AACFnJ02yINf1AvXMsU1I8B7a?dl=0

8.

Keramický kroužek + grafické techniky

Mgr. Andrea Angelová

2

Prostorové vyjadřování volných objektů, užitých předmětů zaujímalo lidstvo už od prehistorických dob. Patří k jednomu z nejstarších výtvarných vyjadřování a je stále oblíbeno.Stále se můžeme inspirovat pozorováním přírodních motivů, ale vkládat tvárné hlíně i vlastní představy. Důležitou součástí je i přemýšlení o funkčnosti a užitnosti výrobku, a tak mohou vznikat misky, nádoby, květináče, ale i loutky a jiné drobné předměty a dárky.
Volné modelování je spjato s uměleckými objekty, soškami a reliéfy. Pracujeme s glazurami, kovovými taveninami, pigmenty, používáme formy i plátovanou keramiku.
V keramické dílně v suterénu školy je i hrnčířský kruh. Můžeme zkoušet proniknout k tajemství vytáčené keramiky.
V nabídce grafických tiskových technik je také tvorba obrázků technikou linorytu, tisku z výšky či suché jehly. Techniky jsou zajímavé, ale náročné na materiálové vybavení, a tak se v klasických hodinách moc neobjevují. Zde je možné vyzkoušet si barevné soutisky linorytu, jemnost rytí jehlou i překvapivý slepotisk.
Kroužek by po měsíčních projektech střídal obě techniky.

9.

Klasická řečtina

Ing. Mgr. Richard Mašek

2

Přijďte se seznámit s jazykem Sóhuta, Platóna i Aristotela. S jazykem, kterým se vyjadřovali evangelisté, Marcus Aurelius i Pythagoras.

10.

Klub mladého diváka

PhDr. Hana Almerová, Mgr. Iva Brožová

 

Jako každoročně zveme studenty kvart až oktáv AG i v nastávajícím školním roce 2014-2015 do divadla spolu s Klubem mladého diváka. Připomínáme, že jde o šest divadelních představení, které zajišťujeme od listopadu do dubna, a to ve dnech pondělí až čtvrtek. Snažíme se vybírat klasická díla českých i světových autorů, v klasické režii, aby doplňovala středoškolské učivo a pomohla studentům v přípravě na maturitní zkoušku z ČJL. Mezi studenty je o divadlo velký zájem, mnozí však přijdou s přihláškou pozdě a nemohou už do divadla s námi chodit.

11.

Latina

Ing. Mgr. Richard Mašek

2

Pokud si chcete v životě přečíst alespoň jednu pořádnou knihu, naučte se latinsky. S latinou můžete začít nebo pokračovat v našem kroužku. Vedle gramatiky, slovíček a překládání se budeme věnovat i písním, básním a nápisům, rukopisům a písmu, pečetím a pergamenům, iluminovaným kodexům i literatuře. Budeme společně ze všech sil pěstovat to, čemu se jedním slovem říká Latïnitäs, tedy latinská vzdělanost.

12.

Matematický kroužek

RNDr. Zdeněk Lauschmann

 

Jako dosud

13.

Muzikoterapie

Bc. Marie Tláskalová

 

Pro milovníky hudby se otevírá nový kroužek! Pomocí zvuku a hudby budeme objevovat a rozvíjet skryté schopnosti v nás, osvojíme si techniky na odbourání stresu pomocí vlastního těla, naučíme se prostřednictvím hudby vyjadřovat své emoce a roztančíme svoje buňky hledáním vlastního rytmu. Těšit se můžete na hru s Orffovými nástroji, tibetskými mísami nebo africkým bubnem. Získáte odvahu v sebevyjádření a nové zkušenosti s hudbou. Bez ohledu na váš hudební vkus a sluch, přijďte společně muzicírovat a najít radost z tvoření!
Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia.
Bc. Marie Tláskalová je absolventkou evangelické teologické fakulty, kde vystudovala obor sociální a pastorační práce. Ve své 15ti leté praxi s dětmi se věnovala především vytvářením výchovně-vzdělávacích projektů s prvky muzikoterapie a arteterapie pro děti a mládež jako byly resocializační projekt MůzA a Kruh (Ymca Praha o.s.) nebo Leporelo. Na Praze 7 založila soukromou školku Kouzelná fazolka, pro kterou vytvořila řadu vzdělávacích metodických příruček.

14.

Pěvecký sbor a orchestr

Mgr. Igor Angelov

 

Jako dosud

15.

Putování -skupina osobního růstu

Mgr. Renata Kolářová

2

V malé skupince budeme společně putovat za sebepoznáním. Cestou se budeme věnovat rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností, budeme se učit také umění porozumění a pomoci druhým lidem. Naším „outdoorovým“ vybavením budou psychosociální a výtvarné techniky, relaxace, imaginace, tvůrčí psaní a další kreativní aktivity.
Zkušenosti lektora: Renata Kolářová – psycholožka Arcibiskupského gymnázia, práci se skupinami se věnuje 9 let, absolvovala řadu kurzů zaměřených na osobnostní rozvoj, dokončuje psychoterapeutický výcvik v katatymně-imaginativní psychoterapii
Určení: studenti sexty-oktávy
Časová náročnost: 3h/1x za 14 dní
Pozn.: účast na růstové skupině bývá na řadě vysokých škol uznávána jako praxe a lze tak získat body u přijímacích zkoušek (platí zejména obory pomáhajících profesí, např. psychologie, sociální práce, speciální pedagogika, …)

16.

Sebeobrana

Mgr. Antonín Žváček

2

Základní obranné techniky pro vyšší gymnázium

17.

Stolní tenis

Mgr. Petr Tomášek

 

Chceš se odreagovat a prožít radost ze společného sportovního výkonu?
Neformální kamarádské setkání s tenisovou pálkou v ruce, trochu legrace?
Kroužek stolního tenisu je jedinečnou šancí!
Těším se, že vyladíme techniku a obohatíme se o nové fígly, smeče, falše a další sportovní dovednosti se stolním tenisem související.

18.

SURVIVAL - přežití

Mgr. Pavel Málek

2

Název: SEMPERVIVUM (SURVIVAL)
Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Víte, co je survival? Umíme využít své schopnosti k přežití v extrémních podmínkách? Dokážeme si jako naši předkové opatřit potravu v přírodě, rozdělat oheň, najít pitnou vodu, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít?
Jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky (přednášky, dokumenty, referáty, prezentace) i prakticky (lezecká stěna, bivakování, rozdělávání ohně,…).

19.

Španělština

PhDr. Jaroslava Marešová

2

Španělština pro začátečníky (VII.-VIII.) Seminář je určen těm, kteří by se chtěli naučit španělsky a kteří nemají španělštinu jako povinný jazyk. Je určen úplným začátečníkům.

20.

Španělština

Diego Marchionni

2

Příprava na DELE B1. Kroužek je určen všem studentům vyššího gymnázia, kteří si chtějí zopakovat a upevnit to, co se ve španělštině naučili, a zároveň mají zájem své znalosti dále rozšiřovat. Seminář bude přípravou ke složení mezinárodní zkoušky DELE, na kterou se zájemci mohou přihlásit, není však jeho povinnou součástí.

21.

Turistický kroužek

RNDr. Zdeněk Lauschmann

 

Jako dosud

22.

TV florbal

Mgr. Antonín Žváček

2

Výuka činností jednotlivce a základních herních systémů

23.

TV kopaná

Mgr. Jana Chloupková

2

Stejně jako v letošním roce nabízím kroužek pro pokročilé fotbalisty, kteří jsou schopni kvalitní technické hry na malém prostoru naší velké tělocvičny.

24.

TV odbíjená

Mgr. Jana Chloupková

2

Chcete se naučit základy nejpoužívanější síťové kolektivní hry- volejbalu? Přihlašte se na kroužek odbíjené, který funguje na AG již několik let. Devadesát minut týdně si budeme hrát s míči, učit se základy techniky a taktiky odbíjené. Co nás čeká v každé hodině? Po rozcvičení zaměřeném na rozvoj obratnosti, rychlosti a manipulace s míčem se budeme učit základní činnosti nutné pro hru – odbíjení vrchem, spodem, lob, drajv, smeč, podání spodní a vrchní, příjem, přihrávku, nahrávku, blokování, vybírání v poli.......Až to budeme alespoň trochu umět, zahrajeme si vlastní hru, třeba s pozměněnými pravidly a na menším hřišti.

25.

Výtvarný kroužek

Ak. mal. Ivana Kafková

2

Poznáte příjemné a přátelské prostředí a pocit, který Vás bude motivovat k tvůrčí činnosti a práci sami na sobě. Společně si vyzkoušíme různé výtvarné techniky, které si osvojíte. Cílem je, abyste měli radost z tvůrčí práce a cítili se dobře.
Budeme se zabývat kresbou, malbou, grafikou, modelováním, prostorovou tvorbou, malbou na sklo. Budeme též vytvářet šperky a drobné dekorativní předměty. Vyzkoušíme si práci s hlínou i se sádrou.
Naučíte se kreslit a malovat portrét, autoportrét, postavu, zvířata, zátiší, krajinu, přírodniny atd.
Budeme pracovat s tužkou, uhlem, rudkou, křídou, perem. Malovat budeme akvarelem, temperovými, akrylovými i olejovými barvami a to jako skuteční malíři na plátno.

 

Galerie: