Kandidáti do školské rady

Kandidáti pro volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia, které se budou konat ve čtvrtek 12. března 2015

Zástupci pedagogů:

  • Cvachová Jiřina
  • Mrzílek Ondřej
  • Špačková Eva

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Hamalová Vlasta (rodič - 1.C)
  • Herian Milan (rodič - 1.C)
  • Linková Marta (rodič 4.A)
  • Staněk Jakub (žák - 7.A)
  • Verner Kryštof (žák - 7.A)

Richard Mašek, ředitel školy

Příloha: 
Galerie: