5. jednání Žákovské rady 2. prosince

Zápis ze zasedání Žákovské rady

Číslo zasedání: 5.

Datum: 2.12. 2015

Program: JARMARK-Mimořádné zasedání ŽRAG.

 

Téma: Jarmark

Návrhy: Možnost výstupů tříd, skupin atd. Konzultace výzdoby s prof. Agelovou.

Diskuze: Kdo zajistí kompletní přípravu auly?

Jak udělat příjemnou vánoční atmosféru?

Jaké bude uvítání hostů?

Hlasování: -

Závěr:

Každý člen ŽRAG bude propagovat Jarmark a shánět lidi, kteří budou prodávat i ty, kteří by se mohli přijít podívat, něco koupit a přispět tak na charitu, atd.

Každý člen ŽRAG zjistí počet prodávajících ve třídě a pošle výsledné číslo Terce do 7.12.

Byl vytvořen tým na výzdobu a přípravu auly (čítající 6 členů).

Dozor se pokusí sehnat Anička Fotiejovová a Dominik Filipp.

Autoři zápisu: Anna Kačurová 3.A, Vojtěch Dynybyl 6.A


 

Galerie: