Školní klub a Dům dětí a mládeže

Během léta je nutné dodržovat pitný režim a tak jen připomínáme, že až do podzimu je možné nosit víčka od pet lahví. Podpoříme jimi Kristýnku z Prahy. Pokud se nachomýtnete k nějakému velkému úklidu, kde by hrozila možnost vyhazování nějakého mobilu, nebo brýlí, tak si je prosím uschovejte pro stále probíhající sbírku.

A kdyby se Vám náhodou zastesklo po škole, můžete si na webu prohlédnout připravované kroužky. První den školy proběhne jako každý rok burza kroužků v aule, kde se budete moci přihlásit na zajímavé aktivity.

Přeji všem žákům a studentům pěkné vysvědčení a dlouhé a slunečné prázdniny plné zážitků!!!

Andrea Hora Krausová