Příprava na biřmování

Možnost společné přípravy na přijetí svátosti biřmování. 

Tato příprava je otevřena pro všechny studenty ze VI, VII a VIII. Bude probíhat od ledna do května 1x za 14 dní. Na začátku ledna bude společné setkání, kde se domluvíme na pravidelném dnu i hodině setkávání. 

Hlaste se osobně nebo na email: damian-maria@op.cz do 15.12.2014. 

Galerie: