Rozpis umístění projektů v učebnách

ŠKOLNÍ PROJEKT 2013/2014
Rozpis učeben ve středu 16.10.2013

Učitel Projekt Učebna
Almerová Nositelé živé tradice 515
Angelov Cyrilometodějský zpěv 9. a 10. století 108
Angelová Výtvarné náměty inspirované biblí Knihovna
Beneš Keltské tradice v soudobé české společnosti 509
Beran Společnost 028
Bernard Střed České republiky 512
Bohatá Číslice včera a dnes 512
Čaba Fyziologie zátěže lidského těla - historie diagnostiky Jiný termín311
Dobrovolný Paměť mojí rodiny 102
Dudychová Kostel sv. Mikuláše na Malostranském náměstí 407
Hajičová Orální historie - zkoumání původních zdrojů 301
Chloupková Rozhledny v ČR 028
Janatová Po stopách monarchie Jiný termín311
Kafková Církevní řády a kongregace v Čechách 409
Klíma Literární náměty v operních dílech 205
Kolář Ego ogito, Ergo sum 206
Kolářová Tradice francouzského školství v Praze Kabinet 308
Koronthály Etymologie slov 302
Kroftová Sláva - Slávia - Slavín 306
Landová Tajemství Pražského orloje 401
Lauschmann Tradice cykloseriálů na AG Mimo školu
Laušmanová Fotograf. umění Jos. Sudka, filmové umění K. Zemana 314
Málek Tradice českého bylinkářství 401
Marešová Staroměstská radnice 101
Mašek Kalendář - výpočet pohyblivých svátků 109
Cvachová Historie elektrifikace Prahy 405
Moravcová Dům našich představ - návštěva u F. Bílka Hvězd. kopule
Mrzílek Východní a západní liturgická tradice 210
Pabištová Bratři - v beletrii, filmu, vědě, umění apod. Kabinet 517
Scalabroni, Ginzelová Používání germanismů v současné češtině 104
Soldánová Vánoce 503
Steinerová Kružby gotických oken Kabinet 519
Steuerová Tradice - rodina - genealogie 309
Šilha Chemická symbolika od alchymie po současnost 403
Špaček Historie školního stravování 303
Špačková Šifra mistra Süterlina aneb Jak psaly prababičky 504
Truhlářová Historie Pražské zoologické zahrady 028
Valíková Adventní hra 305
Váňa Tradice reflexe postavy Václava II. 105
Vanišová Předkolumbovské kultury v pražských muzeích 307
Vavřín Sladký život včely Kabinet 414
Vejvodová Největší životní přání 207
Žváček Pozapomenuté sporty ve starověku a středověku TV
jiný termín Studenti bez projektových učitelů 311