Podzimní kantorský výlet Pečky - Radim

Odkud se vzal název Radim?

Jak příznačné! Na svatého Radima v sobotu 12. října 2013 se vydali příznivci kantorských poznávacích výšlapů v počtu devíti živáčků do Peček, a odtud si to namířili do Radimi. Putování krajem prozářeným sluncem, barvami podzimu, umocněné tradičním ohněm přineslo nová poznání a radost.

Začalo na Masarykově nádraží, v příjemné společnosti milých kolegů nechyběl ani nestor podobných setkání profesor Fingerland, ani čtyřnohá Rexonka. V Pečkách nám profesor Lauschmann domluvil komentovanou prohlídku místního architektonického skvostu, evangelického kubistického kostela mistra Jana Husa. Byl postavený v letech 1914 - 1916 architektem Oldřichem Liskou, který se vyučil u renomovaných českých kubistických architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Krajané žijící v Americe pomohli finančně k tomu, aby se sen pečských farníků stal realitou. Původní interiér se zachoval do dnešní doby , takže i my jsme mohli obdivovat Liskovu nápaditost a zručnost tehdejších řemeslníků. Zapálený výklad kunsthistorika pana Vlka umocnil náš zážitek.

Pamětihodnosti v Dobřichově spolu s romantickým místem, kde byly nalezeny předměty z doby římské, renesanční zámek v Radimi s nádherným renesančním štítem nad vstupem do dvora, zářící svou novou bílou fasádou do kraje, to vše nás pohladilo na duši. Nic nemohlo pokazit pohodu dne, tedy ani kapky deště při návratu domů.

Velké díky patří profesoru Zdeňku Lauschmannovi za výborný, do nejmenších podrobností připravený výlet.

A Radim? Odkud se vzal název, to jsme se nedozvěděli. Poví nám to někdo?

Za souputníky Iva Brožová