Plán duchovních aktivit 2013/2014

Plán duchovních aktivit
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2013/2014


1) Den péče o duši
polodenní duchovní obnova pro vyšší gymnázium
vždy v pondělí, kdy celý den bude pro danou třídu bez výuky
18.11.-V.A, 9.12.-V.B, 13.1.-VI.A, 20.1.-VI.B, 10.2.-VII.A, 3.3.-VII.B
vede P. Christian Pšenička
místo konání: fara u sv. Ludmily

2) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení a relaxace pro oktávy - předběžně 27.-30.1.2014
- exercitátor P. Christian Pšenička, R.D. Benedikt Hudema

3) Školní bohoslužby
a) každou středu mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a sv. Kláry
b) každý pátek mše svatá v 7.30 hod. v kapli sv. Františka a svaté Kláry
- první pátek mše sv. u sv. Ludmily
c) každé úterý a čtvrtek o velké přestávce adorace (kaple sv. Františka a sv. Kláry)
e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

2.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9.00 hod.
1.11.- Slavnost Všech svatých (školní kaple), 12.00 hod. (celebrant - P.Vojtěch Smolka, novokněz - absolvent AG)
2.12. - Rorátní mše sv. se žehnáním adventního věnce (školní kaple), 12.00 hod.
6.1.- Zjevení Páně (školní kaple), 11.00 hod.
5.3.- Popeleční středa, (školní kaple), 12.00 hod.
15.4.- úterý Pašijového týdne, křížová cesta,(sv. Ludmila), 12.00 hod.
19.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek (školní kaple) - 7.30 hod.
- mše svatá s předáním maturitních vysvědčení (sv. Ludmila) - 11.00 hod.
27.6.- děkovná mše sv. na zakončení školního roku (sv. Ludmila) - 9.00 hod.
celebrant - školní kaplan

4) Teologické semináře pro učitele
- adventní: v exercičním domě kapucínů u Lorety - 19.-20.12.
- velikonoční: v exercičním domě kapucínů u Lorety - 16.4.

6) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu ve Štěkni
-s účastí školního kaplana a několika septimánů
I.A: 4.9. - 6.9.
I.B: 11.9. - 13.9.

7) Speciální duchovní program pro studenty nižšího gymnázia (se školním kaplanem)
2 denní pobyt v Tuchoměřicích/Roudnici po jednotlivých třídách od sekundy do kvarty
pokračování v rámci třídnických hodin se školním kaplanem
24.-25.3. 4.A
7.-8.4. 4.B
12.-13.5. 3.A
26.-27.5. 3.B
2.-3.6. 2.A
16.-17.6. 2.B

P. Christian Pšenička, školní kaplan