Zápis z 9. jednání školské rady

Konání:
14. ledna 2011 v hovorně AG v 16.30 hod.

Přítomni:
RNDr. Josef Šilha, Mgr. Eva Špačková, sestra Daniela Cibulková, Václav Fafejta, Mgr. Jan Martínek, Mgr. Ondřej Špaček

Omluveni:
Pablo Chacón , Mgr. P.Pavel Kuneš

Hosté:
Ing.Mgr. Richard Mašek, ředitel
Mgr.Eva Tomášková, zástupce AP, zřizovatele

Program:
Školská rada projednala problematiku výše školného s perspektivou jeho zvýšení. Z diskuse o návrzích jak ředitele , tak zřizovatele školy vyplynul kompromisní návrh, o kterém bude dále jednat rada rodičů.

Jednání skončilo v 18.15 hod.

Datum příštího jednání bude včas oznámeno.

Zapsal J.Šilha v.z.