Septima A v laboratoři Nad Alejí

Dne 27. 4. se naše třída zúčastnila exkurze do gymnázia Nad Alejí, kde nám byla poskytnuta možnost, vyzkoušet si práci s DNA. Hlavní úkol spočíval v tom, že jsme měli porovnat šest vzorků DNA a následně určit, které dva vzorky jsou stejné. Všechny materiály a věci potřebné k vykonání zadaného úkolu najít vraha nám dodali na místě.

Ze začátku nám vedoucí paní profesorka Irena Skolilová vysvětlila základní pojmy, upozornila nás na důležité bezpečnostní pokyny a ukázala nám předměty, s kterými jsme měli nadále pracovat. Před prvním úkolem jsme si vyzkoušeli práci s pipetami, které jsme pak používali skrz celé laboratorní práce. Prvním dílčím úkolem bylo za použití pipet odměřit správné množství DNA vzorků, spolu se standardem a barvivem (které se poté použilo na obarvení vzorků DNA, abychom je na konci při porovnávání lehce rozpoznali). Tyto odměřené vzorky jsme poté na chvíli umístili do centrifugy z důvodu, aby se tekutina usadila úplně na dně a bylo ji pak možno lehce z nádobky opět vypipetovat ven. Dalším úkolem bylo promíchat vzorky DNA s barvivem, opět za pomoci pipet. Nejdůležitější věcí bylo nezapomenout vyměňovat nástavce pipety (špičky), aby se nesmíchaly jednotlivé DNA, což by zapříčinilo naprostou nepřesnost výsledku. Dále jsme pak tyto promíchané vzorky umístili asi na 45 minut do teploty 37°C, která je ideální pro aktivitu restrikčního enzymu . Mezitím jsme si připravili gel, pufr a zařízení, za jehož pomoci jsme na konci laboratorních prací dokázali jednotlivé vzorky DNA od sebe odlišit. DNA jsme pipetami přemístili do malých mezírek v gelu ponořeného do pufru, který se nacházel v elektroforetické vaně. Elektroforézu jsme pustili na asi 45 minut. Za tento čas se měla DNA začít pohybovat směrem ke kladnému pólu (protože je záporně nabitá díky fosfátovým zbytkům). Poté, co jsme gel z elektroforézy vyndali, museli jsme ho ještě pomocí barviva obarvit, aby byly vzorky zřetelně vidět. Asi po 5 hodinách práce byl u některých skupinek úkol naprosto přesně splněn - porovnání DNA bylo velice jednoduché z důvodu, že bylo jasně vidět, které dva vzorky DNA (místo činu a který z podezřelých) jsou v gelu umístěny ve stejné vzdálenosti.

Myslím, že většina z nás toto považuje za velice zajímavou zkušenost hlavně z důvodu, že jsme si vyzkoušeli práci s přístroji, se kterými velmi snadno do styku nepřijdeme. Viktor Král, 7.A


Kdo je vrah - vysledky

michani vzorku

nacvik pipetovani

nanaseni vzorku na gel

odmyvani prebytecneho barviva

teorie