Nové složení Rady rodičů

Při jednání rady rodičů Arcibiskupského gymnázia, následujícím po třídních schůzkách ve středu 16. listopadu 2011, byla doplněna rada rodičů AG a proběhla volba předsednictva, předsedy, místopředsedy, pokladníka a revizní komise.

Po tomto jednání pracuje rada rodičů v následujícím složení (všechna jména P. T.):

předsedkyně paní Andrea Gregorová
místopředseda pan Vladimír Kolomý
pokladník pan Krzysztof Kliś
člen předsednictva pan Jan Andreska
člen předsednictva paní Helena Pelantová
člen předsednictva paní Jana Nováková
člen předsednictva rady rodičů pan Pavel Koch
člen revizní komise paní Marie Kotrlá
člen revizní komise pan Jiří Marušiak
člen rady rodičů pan Richard Mašek
člen rady rodičů pan Viktor Mach
člen rady rodičů paní Jana Kolomá
člen rady rodičů pan Adolf Rýdl
člen rady rodičů pan František Reichel
člen rady rodičů paní Šárka Adámková
člen rady rodičů pan Lukáš Konečný

Bankovní spojení na radu rodičů AG je: 43-8289720207 / 0100 .

Richard Mašek

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 16.11.2011 (příloha v pdf).