Roční plán 2006/2007

Roční plán 2006/2007 má strukturu přehledného kalendáře.

Organizace školního roku 2006/2007


Použité zkratky:
PP - provozní porada (všichni vyučující)
PR - pedagogická rada
MS - mše svatá
24. M, A, P, V - neděle v mezidobí, adventní, postní, velikonoční
DOD - den otevřených dveří
DSD - německý jazykový diplom
TS - třídní schůzky
ŘV - ředitelské volno
ŠVP - tvorba školního vzdělávacího programu

 

Plán kursů, soustředění, zájezdů

 

 

 

kurs třídy termín místo učitelé
lyžařský II A, II B 24.2 - 3.3. Petrova bouda, Špindlerův Mlýn I. Vejsadová
zoo/bot V A, V B 28.5.-1.6. Lednice A. Kulhavá
estetický VI A, VI B 24.4.-27.4. Štěkeň A. Angelová
lyžařský V A, V B 10.3.-17.3.   J. Chloupková
sportovní V B 3.1.-5.1. Brandýs P. Synovcová
exercicie VIII A 26.2.-6.3.   P. Gereon
exercicie VIII B 5.3.-9.3.   P. Gereon 

Příloha: 
Galerie: