Slavnostní otevření nově vybavené kopule

Téma: 

Ve středu 30. 3. 2005 jsme se po několikaměsíční práci dočkali okamžiku, kdy se mohla slavnostně otevřít naše astronomická observatoř v 6. patře.

Díky sponzorským darům a pomoci Nadace Duhová energie, pana Miroslava Matouška, paní Andrei Jarošové, farnosti sv. Ludmily a mnoha dalších máme nyní k dispozici kopuli vybavenou nejen dalekohledem, ale i malou příruční knihovnou, hvězdným atlasem, tabulí, skládacími židlemi, projektorem a počítačem.

Ve 14 hodin spirituál školy P. Gereon posvětil nové pracoviště za přítomnosti členů kroužku, pana ředitele a dalších návštěvníků z řad studentů i profesorů. Následovala prohlídka observatoře i malé občerstvení.

Všem , kteří se jakýmkoli způsobem podíleli obnově observatoře, ještě jednou vyslovuji srdečné díky.

SM. Jana Bosco ČapkováPři slavnosti se promítala prezentace, kterou si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Následují fotografie: