Složení Rady školy (RS) a kontakt.

Proběhla ustavující schůze Rady školy.

Rada školy byla ustavena zřizovatelem k 1. březnu 2003 v počtu šesti členů, kteří byli za PA jmenováni, za ostatní složky zvoleni.

Pracuje ve složení:

  zástupci Pražského arcibiskupství
  • PaedDr. Vladimíra Rattayová,
  • RNDr. Vladimír Roskovec;


  Zástupci pedagogických pracovníků AG

  • PhDr. Anna Lišková,
  • Mgr. Marie Kroftová;


  zástupce rodičů

  • MUDr. Věnceslava Svobodová;


  zástupce studentů

  • Dominik Landkammer (od 17. 5. 2004).Kontakt: kroftova@post.cz