Roční plán 2003 - 2004

Organizace školního roku 2003-2004

1. Období školního vyučování:

 

 

1. pololetí: od 1. září 2003 (PO) do 29. ledna 2004 ČT)
2. pololetí: od 2. února 2004 (PO) do 30. června 2004 (ST)

 

 

2. Období školních prázdnin a nevýukového programu:

 

 

++ Den církevních škol 16. září 2003 (ÚT)
  Výjezdní pracovní porada 29.-30. září 2003 (PO-ÚT) - ředitelské volno
  Podzimní prázdniny 27. října (PO) + 29. října 2003 (ST)
  Vánoční prázdniny 22. prosince 2003 (PO) - 2. ledna 2004 (PÁ)
  Pololetní prázdniny 30. ledna 2004 (PÁ)
++ Popeleční středa 25. února 2004
  Jarní prázdniny 1. - 7. března 2004 (PO-NE)
  Velikonoční prázdniny 8. - 9. dubna 2004 (ČT-PÁ)
  Přijímací zkoušky do prim 19. dubna 2004 (PO) - ředitelské volno
    (příp. druhé kolo 20.5.2004 - ČT)
++ Svatodušní pondělí 31. května 2004
  Hlavní prázdniny 1. července (ČT) - 31. srpna 2004 (ÚT)
     
++ Den nevýukového programu: je určen, nebo alespoň jeho část, pro společné setkání členů gymnázia v programu s duchovním zaměřením.

 

 

Plán na školní rok 2003/2004

 

 

VIII.

 

 

25.8. PO 9,00 Nástup učitelů do nového školního roku
    9,30 Zahajovací porada - č.311
    10,30 Porada s třídními učiteli - č.311
    11,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
    rozpis Dodatečné zkoušky
26.8. ÚT rozpis Opravné, dodatečné, rozdílové zkoušky
    13,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
27.8. ST rozpis Opravné, dodatečné, rozdílové zkoušky
    10,00 Provozní porada - č.311
    13,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
28.8. ČT rozpis Opravné, dodatečné, rozdílové zkoušky
    13,00 Provozní porada - č.311
29.8. rozpis Opravné, dodatečné, rozdílové zkoušky
      Dokončení přípravných prací

 

 

IX.

 

 

1.9. PO   Zahájení školního roku 2003/2004
      Stávka vyjadřující solidaritu s kolegy ze st. škol
2.9. ÚT 9,00 Mše sv. v kostele sv. Ludmily
    10,15 Úvodní práce v učebnách školy s třídními učiteli
    13,00 Pracovní porada - č.311
9.9. ÚT 13,30 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
11.9. ÚT 13,30 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č,311
Do 12.9. 14,00

a)Vyučující předají řediteli školy návrhy na výlety, exkurze, zájezdy (včetně zahraničních), lyžařské kursy, soutěže a další činnosti hudební, výtvarné aj. doplňující roční plán školy.

b) Třídní učitelé odevzdají zástupkyni ředitele výkazy ke kontrole - poslední termín (kromě prim).

c)Všichni vyučující odevzdají tematické plány řediteli školy.

16.9. ÚT 9,00 Den církevních škol: Mše sv. v kostele sv. Ludmily
    10,15 Pokračování vyučování podle rozvrhu
17.9. ST 15,30 Schůzka s žáky oktáv - maturitní plán, VŠ, č.311
    17,30 Schůzka s rodiči žáků oktáv - mat. plán, VŠ, č.311
19.-21.9. PÁ-NE   Taneční výchova: Litomyšl - vedoucí Mgr.J.Rákosníková
22.-28.9. PO-NE   Výměnný jazykový zájezd: z Ebermannstadtu, VI.B, vedoucí Mgr.E.Špačková
22.-29.9. PO-PO   Výměnný jazykový zájezd: do Bad Münstereifelu, VI.A, vedoucí RNDr.J.Šilha
23.-25.9. ÚT-ČT   Seznamovací výlet prim: Štěkeň u Strakonic, vedoucí Mgr.L.Váchová a Mgr.E.Čapková
26.9. 14,00 „Černá hodinka oktáv“ - rozloučení s kulturními aktivitami VIII.A +B, tělocvična školy
27.-28.9. SO-NE   Krkonoše - pěší přechod, vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
29.-30.9. PO-ÚT   Výjezdní pracovní porada vyučujících AG - ředitelské volno žáků
Do konce září    

a) Vyučující maturitních předmětů předají řediteli školy přehled maturitních okruhů a seznámí žáky oktáv s okruhy maturitních otázek.

b) Třídní učitelky prim odevzdají výkazy ke kontrole.

c) Studenti historického semináře navštíví v rámci otevřených dveří Akademii věd (příp. posun termínu podle nabídky AV) - vedoucí PhDr.H.Almerová.

 

 

X.

 

 

4.10. SO   Nový cykloseriál - 1. díl, vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
13.-15.10. některý den   Evropský program Cined@ys - účast žáků zvl. FJ
13.-18.10. PO-SO   Berlín - Evropský projekt, 9 žáků VII.B - vedoucí Mgr.E.Špačková
14.10. ÚT 15,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
    15,30 Pracovní porada - č.311
17.-24.10. PÁ-PÁ   Výměnný jazykový zájezd do Dijonu (College Notre Dame), VIII.A, VIII.B - vedoucí Mgr.A.Irmanovová
24.-29.10. PÁ-ST   Poznávací zájezd do Říma, II.A+B (část) - vedoucí Mgr.B.Kotlík, doprovod Mgr.J.Chloupková, Ing.Mgr.R.Mašek
27.+29.10. PO+ST   Podzimní prázdniny
V průběhu října    

a) Začátek plánovaných hospitací v jednotlivých vyučovacích předmětech.

b) Sportovní soutěže Poprask (terénní běh, odbíjená) - vedoucí Mgr.J.Chloupková.

c) Exkurze do Městské knihovny - tercie, a do Univerzitní - sexta, vedoucí PhDr.H.Almerová.

d) Divadelní představení - III., V., VI., vedoucí PhDr.H.Almerová, dop. PhDr.A.Lišková.

e) Exkurze v Terezíně a ve Státním ústředním archi- vu, historický sem.II, vedoucí Mgr.P.Beneš.

 

 

XI.

 

 

10.-14.11. některý den 8 - 11 h Klauzurní práce z ČJL - VIII.A, VIII.B
12.11. ST   Rekolekce I.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
12.11. ST 14,00 Pedagogická porada za 1. čtvrtletí šk. roku - č.311
    17,30 Třídní schůzky
14.11.   Společenský večer AG
Do 14.11.   Přihlášky na VŠ s talentovými zkouškami (VŠ umělecké, architektura, příp. pedagogické)
20.11. ČT   Matematico AG - vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
26.11. ST   a) Rekolekce II.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
      b) Vánoční koncert souboru Musica Bohemica
27.11. ČT   Matematico OPEN - vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
V průběhu listopadu    

a) Přebor církevních škol v Českých Budějovicích - vedoucí Mgr.J.Chloupková.

b) Exkurze do Městské knihovny -IV., vedoucí Mgr.M.Kroftová.

c) Divadelní představení - III., V., VI., ved. PhDr.H.Almerová, dop. PhDr.A.Lišková.

d) „Kdo hledá, nachází“ - Korunní kolokvium 1.

 

 

XII.

 

 

V průběhu prosince    

a) Taneční výchova: vystoupení - vedoucí Mgr.J.Rákosníková.

b) Zpívání na schodech - adventní.

c) Exkurze do Univerzitní knihovny - VIII., vedoucí Mgr.M.Kroftová.

d) Písemné zkoušky studentů německého programu.

8.12. PO 7,30 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie: mše sv., školní kaple
10.12. ST 14,00 Rekolekce: vyučující a zaměstnanci AG, vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
11.12. ČT 15,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
    15,30 Pracovní porada - č.311
13.+14.12. SO+NE   Vyzvědači - tradiční hra na Starém Městě, vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
15.12. PO   Rekolekce III.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
18.12. ČT 18,30 Vánoční koncert AG - ved. Mgr.M.Kroftová
Do 19.12.  

a) Žáci oktáv odevzdají třídním učitelkám vybrané povinné a volitelné maturitní předměty, též příp. dobrovolný maturitní předmět. Třídní učitelky je odevzdají zástupkyni ředitele.

b) Vyučující ČJL oktáv odevzdají řediteli školy témata k písemné maturitní práci.

c) Závěrečné písemné práce studentů německého programu - VIII.A, VIII.B.

22.12.2003 - 2.1.2004 PO - PÁ   Vánoční prázdniny

 

 

I.

 

 

5.1. PO   Začátek vyučování po vánočních prázdninách
5.-9.1. PO-PÁ   Exercicie pro oktávy - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
6.1. ÚT 7,30 Slavnost Zjevení Páně: mše sv. ve školní kapli
6.,13.,20.,27. ÚT 17,00 Dny otevřených dveří pro zájemce ke studiu do I.
11.-18.1. NE-NE   a) Lyžařský výcvikový kurs - II.B, vedoucí Mgr.P.Synovcová
      b) Lyžařský výcvikový kurs - V.A, vedoucí Mgr.J.Chloupková, dop. Mgr.L.Váchová
17.-24.1. SO-SO   Lyžařský výcvikový kurs - V.B, vedoucí Mgr.R.Petržílková
21.1. ST 15,00 Uzavření klasifikace za 1. pololetí a zapsání známek do výkazů
22.-23.1., 26.1. ČT-PÁ, PO rozpis Zapsání hodnocení žáků v SAS agendě - třídní uč.
24.-25.1. SO-NE   Zimní táboření - vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
26.1. PO 13,00 Klasifikační porada za 1. pololetí šk. roku - č.311
27.-28.1. ÚT-ST   Vysvědčení ke kolacionování, orazítkování, podpis. (datum vydání vysvědčení je 29. leden 2004)
28.1. ST   Rekolekce IV.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
29.1. ČT 9,00 Ekumenická bohoslužba ve školní kapli
    10,00 Vydání vysvědčení za 1. pololetí
30.1.   Jednodenní pololetní prázdniny
Do konce ledna    

a) Vyučující odevzdají zástupkyni ředitele všechny třídní knihy a výkazy ke kontrole.

b) Zástupkyně ředitele zveřejní seznamy žáků oktáv s jejich maturitními předměty.

c) Žáci oktáv připravují přihlášky na VŠ.

d) Třídní učitelky oktáv zkontrolují osobní údaje žáků ve výkazech.

e) Olympiáda v ČJL - školní kolo.

f) Ústní zkoušky studentů německého programu - VIII.A, VIII.B.

 

 

II.

 

 

Do 6.2. 15,00 Třídní učitelé vrátí polol. vysvědčení řediteli školy
6.2.   Rekolekce VIII.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
7.-15.2. SO-NE   Coimbra - mezinárodní projekt, 9 žáků VI.B, vedoucí Mgr.M.Janíková
16.2. PO   Nácvik oktáv na maturitní ples - tělocvična, Mgr.J.Rákosníková, třídní učitelky, zástupci třídních učitelek v oktávách
17.2. ÚT   Maturitní ples AG
14.-21.2. SO-SO   Lyžařský výcvikový kurs - II.A, vedoucí Mgr.J.Chloupková, doprovod Mgr.P.Synovcová, Mgr.L.Váchová
18.2. ST   Rekolekce VI.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
25.2. ST 12,00 Popeleční středa: mše sv. ve školní kapli
27.2.   Rekolekce VII.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
Do konce února    

 

a) Vyučující maturitních předmětů odevzdají ředi-teli školy kompletní zpracování maturitních ot.

b) Vedoucí učitelé předmětů odevzdají řediteli školy návrhy na přijímací zkoušky do prim.

c) Francouzská soutěž - školní kolo.

d) Výchovná komise.

e) „Kdo hledá, najde“ - Korunní kolokvium 2.

 

 

III.

 

 

1.-7.3. PO-NE   Jarní prázdniny
V průběhu března Pokračování v průběhu března    

 

a) Následné plánované hospitace.

b) Divadelní představení - III., V., VI., ved. PhDr.H.Almerová, dop. PhDr.A.Lišková.

c) Divadelní festival v Odrách - divad. kroužek, ved. Mgr.M.Machoň.

d) Anglický pobytový jazykový zájezd - VI.A, VI.B vedoucí Mgr.L.Váchová, RNDr.M.Lauschmannová.

e) Výběrový lyžařský zájezd, ved.Mgr.R.Petržílková

8.-14.3. PO-NE   Výměnný jazykový zájezd z Dijonu (College Notre Dame) - VIII.A, VIII.B, ved. Mgr.A.Irmanovová
10.3. ST 15,00 Porada s vedoucími učiteli předmětů - č.311
    15,30 Pracovní porada - č.311
12.3.   Rekolekce V.A - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
Do 15.3. PO   Ředitel školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí
16.3. ÚT   Návštěvní den AG
17.3. ST   Rekolekce: vyučující a zaměstnanci AG, vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
18.3. ČT   Rekolekce I.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
22.-25.3. PO-ČT   Klauzurní práce z cizích jazyků - oktávy (2 hodiny)
25.3. ČT   Rekolekce II.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
29.-31.3. některý den   Schůzka s žáky oktáv před písemnou maturitní prací - zástupkyně ředitele, č.311
31.3. ST   Rekolekce III.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec

 

 

IV.

 

 

2.4.   Rekolekce VIII.B - vedoucí P.G.Biňovec
6.4. ÚT 15,00 Pracovní schůzka s vyučujícími zadávajícími pís. maturitní práci - zástupkyně ředitele, č.311
7.4. ST 8,30 Písemná maturitní práce z ČJL - VIII.A, VIII.B, Mgr.V.Pabištová, Mgr.M.Kroftová
    12,00 Křížová cesta v kostele sv. Ludmily
8.-9.4. ČT-PÁ   Velikonoční prázdniny
15.4. ČT 14,00 Pedagogická porada za 3. čtvrtletí šk. roku - č.311
    16,30 Velikonoční výstava spojená s hudebním soiré
    17,30 Třídní schůzky
kolem 15.4.     Zpívání na schodech - ved. RNDr.Z.Lauschmann
19.4. PO   Přijímací zkoušky do prim - ředitelské volno
20.4. ÚT   Ústní pohovory s uchazeči do prim (studijní volno oktáv)
21.-23.4. některý den   Schůzka s žáky oktáv před ústními maturitními zkouškami - zástupkyně ředitele, č.311
21.4. ST   Rekolekce V.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
23.-25.4. PÁ-NE   Duchovní cvičení pro vyučující a zaměstnance AG, vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
26.4. PO 15,00 Uzavření klasifikace oktáv za 2. pololetí a zapsání známek do výkazů
27.4. ÚT

a) 14,00

b) 15,00

Zapsání hodnocení žáků oktáv v SAS agendě - TU

Hodnocení maturitních hudebních výkonů a výtvarných prací žáků oktáv (v komisi jsou zkoušející a přísedící ESV-HV, ESV-VV, třídní učitelky a místopředsedové maturitních komisí)

28.4. ST 15,00 Klasifikační porada za 2. pol. oktáv a pracovní porada předmaturitní - č.311
Průběžně     Třídní učitelky oktáv vyplňují formulář klasifikace žáků z předmětů maturitní zkoušky
29.4. ČT   Vysvědčení oktáv ke kolacionování, orazítkování a podpisům
30.4.   Poslední zvonění - vydání vysvědčení studentům oktáv
Do konce dubna    

a) Třídní a vyučující oktáv odevzdají své třídní knihy zástupkyni ředitele.

b) Třídní učitelky sekund odevzdají řediteli školy seznamy žáků s určením druhého cizího jazyka pro příští školní rok.

c) Třídní učitelé kvart odevzdají řediteli školy seznamy žáků s určením ESV-HV a ESV-VV pro příští školní rok.

c) Třídní učitelé kvint, sext a septim seznámí žáky s podstatou volitelných předmětů pro příští šk.r.

d)Sportovní soutěže Poprask (přehazovaná, vybíjená, košíková) - ved. Mgr.J.Chloupková.

e) Divadelní představení - III., IV., VI., ved. PhDr.H.Almerová, dop. PhDr.A.Lišková.

f) Cykloseriál - 2. díl, ved. RNDr.Z.Lauschmann.

30.4.-2.5. PÁ-NE   Kyklopeia - exkurze LAJ, vedoucí Ing.Mgr.R.Mašek, J.Kopecký

 

 

V.

 

 

1.5. SO   Kulturně sportovně duchovní výlet pro vyučující a jejich rodinné příslušníky
3.-7.5. PO-PÁ  

a) Studijní týden maturantů VIII.A a VIII.B

b) Třídní učitelky vyplňují maturitní protokoly

7.5.  

a) Do 14 hodin Třídní oktáv připraví maturitní a přípravné učebny.

b) Rekolekce VII.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec.

10.-14.5. PO-PÁ  

a) Ústní maturitní zkoušky VIII.A, VIII.B a vydání maturitních vysvědčení

b) Třídní výlety: V.A, VI.A

14.5. do 10 h Třídní oktáv odpovídají za úklid maturitních a přípravných učeben
15.-21.5. SO-SO   Sportovní kurs VII.A + VII.B - vedoucí Mgr.I.Brožová
17.5. PO   Rekolekce VI.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
24.5. PO   Rekolekce IV.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec
24.-28.5. některý den   Hudební přehlídka talentů AG - vedoucí Mgr.M.Kroftová
Do 28.5. do 14 h Třídní oktáv odevzdají výkazy a všechny maturitní protokoly zástupkyni ředitele
31.5. PO 12,00 Svatodušní pondělí: mše sv. ve školní kapli
V průběhu května    

a)Sportovní soutěže Poprask - vedoucí Mgr.J.Chloupková.

b) Exkurze: Památník heydrichiády, vojenské muzeum, Lidice - III., ved. PhDr.H.Almerová.

c) >„Kdo hledá, najde“ - Korunní kolokvium 3.

d) Zájezd do Říma s poznávací a duchovní náplní - IV.A, IV.B - vedoucí P.Mgr.G.Biňovec.

e) Cykloseriál - 3. díl, ved. RNDr.Z.Lauschmann.

f) České kolo IV - severovýchod, vedoucí RNDr.Z.Lauschmann.

g) Výměnný jazykový zájezd z Münstereifelu - VI.A - vedoucí RNDr.J.Šilha.

h) Návštěva NG - Veletržní palác, VI.A, vedoucí PhDr.I.Hajičová.

i) Výměnný jazykový zájezd do Ebermannstadtu - VI.B, vedoucí Mgr.E.Špačková.

 

 

VI.

 

 

V průběhu některý den  

a) Astronomický seminář - ved. RNDr.J.Šilha.

b) Výběrový cyklokurs, ved.Mgr.R.Petžílková.

6.6. NE   Předprázdninový vandr - ved. RNDr.Z.Lauschmann
7.-11.6. některý den a) Přestupové zkoušky do AG
    b) Koncert AG spojený s prezentací výtvarných děl - vedoucí Mgr.M.Kroftová
22.6. ÚT 15,00 Uzavření klasifikace za 2. pol. a zapsání známek do výkazů
23.-24.6. ST-ČT   Odevzdávání učebnic - I. - IV.
23.-25.6. ST-PÁ   Zapsání hodnocení žáků v SAS agendě - třídní uč.
24.6. ČT 13,00 Klasifikační porada za 2. pol. školního roku - č.311
25.6.  

a) Úklid učeben a skříněk.

b) Vysvědčení ke kolacionování, orazítkování, podpisům (datum vydání vysvědčení je 30. červen 2004).

28.6. PO  

a) Sportovní den I.- III. - ved. Mgr.P.Synovcová.

b) Exkurze IV.-VII. - vedoucí třídní uč. a jejich zástupci.

c) Vysvědčení k podpisu ředitele školy.

29.6. ÚT  

a) Sportovní den IV.-VII. - ved. Mgr. P.Synovcová.

b) Exkurze I.- III. - ved. třídní uč. a jejich zástupci.

c) Vysvědčení k podpisu ředitele školy.

30.6. ST 9,00 Děkovná mše sv. na zakončení školního roku v kostele sv. Ludmily.
    10,15

Vydání vysvědčení.

Uzavření školního roku, odevzdání všech třídních knih, výkazů, příp. další dokumentace.

 

 

VII. - VIII.

 

 

1.7.-31.8. ČT-ÚT   Hlavní prázdniny
V průběhu     České kolo V a pěší horské putování - vedoucí RNDr.Z.Lauschmann
27.8. 9,00 Nástup vyučujících na přípravu nového škol. roku

 

 

IX.

 

 

1.9. ST   Zahájení školního roku 2004/2005
    9,00 Mše sv. v kostele sv. Ludmily
    10,15 Úvodní práce v učebnách školy s třídními učiteli