Volby do školské rady

Téma: 

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 22. ledna 2020 se budou konat doplňovací volby do školské rady Arcibiskupského gymnázia na uvolněná místa za zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. Určení místa a doby konání voleb do školské rady, volební řád, časový harmonogram a způsob podávání návrhů na kandidáty naleznete v přílohách níže. Všichni voliči jsou zváni k aktivní účasti na doplňovacích volbách.

Jsme rádi, že touto cestou podpoříte další úspěšné fungování školy.

Ondřej Mrzílek, zástupce ředitele školy

Galerie: 
Obrázek k článku Volby do školské rady