Zpráva o návštěvě výstavy Lékařů bez hranic

V odpoledních hodinách 12. května navštívila sexta A za doprovodu a organizace pana profesora Málka a paní profesorky Chlebounové výstavu pořádanou organizací Lékaři bez hranic, která probíhala minulý měsíc na Náměstí míru v Praze. Hlavním cílem proběhlé výstavy a také naší návštěvy bylo dozvědět se něco málo z podrobností o fungování tohoto globálně působícího celku, který si klade za cíl pomáhat obětem válečných konfliktů, katastrof a násilí ve společnosti.

Pod dohledem průvodkyně jsme mohli projít postupně celou expozicí. Každá část výstavy se přitom zabývala podrobně skutečnostmi a reáliemi, se kterými jsou konfrontováni pracovníci organizace v misích.

Reálné vybavení a předměty byly zasazeny do simulovaného prostředí poškozených a rozbitých států, ve kterých organizace působí. Bylo možné si udělat představu o tom, jak vypadá v krizových podmínkách operace pacienta, jakým způsobem jsou očkováni pacienti v oblastech infekčních nemocí, jak se pomáhá dětem trpícím podvýživou, jak probíhá postup v likvidaci krvácivé horečky. Důležité informace zazněly také o situaci migrantů.

Domnívám se, že žádná možnost pro rozšíření vědomostí o současné světové situaci by neměla být promeškána. A to je důležité jak pro každého jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Proto bylo pro nás přínosné se této expozice zúčastnit a děkujeme oběma výše zmíněným profesorům za organizaci.

Richard Mašek, VI.A

25.05.2016


 

Galerie: