Exkurze do laboratoře na PřF UK

Se začátkem maturitního týdne (v pondělí 16. května) se sexta B, následována sextou A v pátek (20. května), vydala pod vedením paní profesorky Chlebounové na chemické pokusy na Katedru didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty UK. Ve dvou částech jsme měli možnost si vyzkoušet zjišťovací techniky za použití počítače. V jedné se pomocí kvalitativní spektroskopické analýzy určovalo barvivo v nápoji, v druhé šlo o stanovení pH ovocného vína titrací kyseliny vinné ve vzorku pomocí hydroxidu sodného. I přes počáteční nedorozumění s technikou se nakonec všem zdárně a bez nehod podařilo dokončit úkoly. Program můžeme jen doporučit, proto někdy určitě vyrazte také! 

Marie Magdalena Zocherová

Galerie: 
Sledování aktuální hodnoty pH
Odebírání vzorků do kyvety
Měření spektra barviv
Identifikace barviva v nápoji
Spektroskopická kvalitativní analýza
Příprava roztoků barviv
Připojení pH elektrody
Titrace kyseliny hydroxidem
Měření celkové kyselosti vína
Příprava pH elektrody
Pipetování
Stanovení kyselosti vína titrací