Vyjádření učitelů AG ke stávce

Téma: 

My, učitelé Arcibiskupského gymnázia, vydáváme následující prohlášení:

Výzvu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ke stávce na den 6. 11. 2019 podporujeme z následujících důvodů:

· Nesouhlasíme s finanční situací v českém školství. Chceme, aby vláda České republiky věnovala školství alespoň 5 % HDP a dokázala, že je vzdělání její prioritou.

· Nejsme spokojeni se závislostí vzdělávací politiky na volebních výsledcích. Chceme, aby byla funkce ministra školství vnímána jako vážená a stabilní.

· Nesouhlasíme s neplněním programového prohlášení vlády České republiky a její finanční politikou rezortu školství. Chceme, aby byly finance do této oblasti rozdělovány koncepčním a nepopulistickým způsobem.

 

Výzvu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství ke stávce na den 6. 11. 2019 nevyslyšíme z následujících důvodů:

· Nesouhlasíme se způsobem organizace stávky. Chceme, aby byla rodičům i nám, učitelům, dána příležitost se na stávku připravit a aby byl dán nám, učitelům, prostor k vysvětlení našich důvodů ke stávce širší veřejnosti.

· Nesouhlasíme s kritickým stanoviskem Českomoravského odborového svazu pracovníků školství k ministru školství Robertu Plagovi.

· Neztotožňujeme se plně s důvodem stávky, kterým jsou jednotky procent k učitelskému platu. Tento důvod vnímáme jako marginální. České školství potřebuje mnohem výraznější finanční podporu a systémové změny. Sporný je i důraz ČMOS PŠ kladený na navýšení tarifní složky platu.

 

Ve svém prohlášení tedy do budoucna vládu České republiky žádáme o plnění jejích programových priorit a odpovídající finanční podporu českého školství a ČMOS PŠ žádáme o lepší organizaci celé stávky.

Děkujeme vedení školy za podporu v našich krocích.

Pedagogický sbor Arcibiskupského gymnázia

Galerie: 
Obrázek k článku Vyjádření učitelů AG ke stávce