Výsledky obvodního kola OCJ l. i ll. kategorie

Téma: 

V minulém týdnu proběhla obvodní kola olympiády z češtiny a naši studenti se umístili opravdu skvěle! Podrobnosti dále...


V l. kategorii je
na 1. místě Ludmila Slavická s 30 body

a v ll. kategorii
na 1.-2. místě Christina Soukupová s 21,
na 3. místě Matěj Jirsa s 20,5 body.

Gratuluji Vám a moc děkuji za skvělou reprezentaci školy! Jo!!

Ať vám vyjde i krajské kolo!
Marie Kroftová