Konverzační soutěž v německém jazyce

Téma: 

Ve dnech 11. 1. a 13. 1. se uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce, poprvé (a věřme, že i naposledy) konané online. Žáci soutěžili ve třech kategoriích. Kategorii I B (primy a sekundy) zcela ovládla Anna Strejčková ze 2.A, k čemuž přispěl i fakt, že byla jedinou účastnicí. V kategorii II B (tercie a kvarty) si nejlépe vedly Atenea Zethnerová ze 4.A (1. místo), Alžběta Dusová ze 3.B (2. místo) a Ester Kremlíková ze 3.A (3. místo). V kategorii III A, ve které soutěžili žáci kvint, sext a septim, se nejlépe umístila Markéta Kalendová z 5.A, 2. místo obsadila Markéta Brejníková ze 7.A a 3. místo pak Aurélie Puzrlová ze 6.A.

Děkujeme tímto všem účastníkům; jejich aktivitu a odvahu neponechají jejich vyučující bez odměny. Všechny výše jmenované žákyně pak budou Arcibiskupské gymnázium reprezentovat v obvodním kole Konverzační soutěže, ve kterém jim všichni přejeme hodně úspěchů.

Galerie: 
Obrázek k článku Konverzační soutěž v německém jazyce