Schodištěm AG zněl nejen čtyřhlasý kánon

36. Zpívání na schodech ve čtvrtek 27. 4. 2017 začalo méně tradičně – kánonem Jubilate Deo, který se „ochozy“ naučily velmi rychle. I druhá píseň – kytarovka Domy na (skále) – vyzněla moc hezky, také díky tleskání ve slokách. Tradice zpívacích setkání na AG trvá už 20 let.

Zdeněk Lauschmann

Galerie: