VÝSLEDKY DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Téma: 

Dne 12. Prosince 2013 proběhly doplňovací volby do Školské rady AG.

Volby probíhaly od 9.00 hodin do 19. 00 hodin v hovorně.
Hlasující vybírali ze tří kandidátů zakroužkováním.

Navržení kandidáti:
IVA LOCHMANOVÁ
CHRISTINE SOUKUPOVÁ
MATĚJ BOUKAL

Komise ve složení L, Bohatá, P. Málek, J. Šilha a Z. Vavřín sečetla dne 16.12. 2013 volební hlasy.

Výsledky:
1. Christine Soukupová - 23 hlasů
2. Matěj Boukal - 16 hlasů
3. (nevolitelné místo) Iva Lochmanová - 14 hlasů

Do Školské rady byli zvoleni Christine Soukupová(7.B) a Matěj Boukal (7.B).

Za volební komisi Pavel Málek

Richard Mašek
ředitel Arcibiskupského gymnázia