Vánoční jarmark 13. 12.

Dámy, pánové, zbytku,

milerádi bychom vás pozvali na vánoční jarmark, který se bude konat 13. 12. od 15:00 do 18:00. Tradičně jako každý rok půjde polovina výdělku na charitu a jak vidíte, jako každý rok to bude v prosinci, což nikoho nepřekvapí. Stánky budou rozmístěny ve třídách prvního patra, které budou zvánočněny studenty vlastnoručně vyrobenými ozdobami a doplněny vánočními koledami, které (doufáme) se vám budou zamlouvat.

S přáním krásného zbytku týdne,

Žákovská Rada

Anna Marie Němečková

Galerie: