Zápis z 11. jednání školské rady

Konání:
25. října 2011v hovorně AG v 17.00 hod.

Přítomni:
RNDr.Josef Šilha, sestra Daniela Cibulková, Mgr. Ondřej Špaček, Mgr. P.Pavel Kuneš, Mgr. Eva Špačková

Omluveni:
Pablo Chacón, Mgr.Jan Martínek, Václav Fafejta

Hosté:
Ing.Mgr. Richard Mašek, ředitel

Program:
Školská rada projednala a schválila výroční zprávu Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2010/2011

Jednání skončilo v 18.30 hod.

Datum příštího jednání bude včas oznámeno.

Zapsal P.Kuneš