Organizace kroužků v období 12.10. - 23.10.

Téma: 

Doplňuji informaci o organizaci kroužků.

Na základě nařízení nového pokynu MŠMT dochází k omezení provozu nejen středisek volného času, ale i školních klubů spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.

V praxi to znamená, že na AG všechny kroužky přechází do distančního režimu. 

využívání dalších prostor klubu

  • sportovní kroužek zůstává uzavřen až do odvolání - nelze hrát stolní tenis
  • klubovna u studny, PC klubovna, knihovna, zahrádka - prostory jsou otevřeny pro NG pro přečkání volných hodin za dodržení pravidel jako max 10 lidí v prostoru, desinfekce rukou, roušky (vyjma konzumace potravin za dodržení odstupu od ostatních)
  • Žáci VG tyto prostory nevyužívají (ani cvičny - varhany, aula, zkušebna)

 

distanční kroužky

Kroužky zachováváme proto, aby děti měly i v době volného času smysluplnou náplň. Kroužky tak trochu bereme jako zábavu pro děti, jako oťukávání různých oborů (oborová profilace) jako formu dalšího vzdělávání, jako smysluplné využití volného času a v neposledním jako prevenci rizikového chování. Teď za distančního vzdělávání to plní i roli udržování sociálních kontaktů. 

Na AG jsme přešli na G-suite a využijeme toho i pro komunikaci v kroužcích - dětem přijde pozvánka na školní email. VG s tím již má zkušenosti. Pro některé děti z NG to může být novinka, takže pokud vám cokoliv nebude fungovat, nebojte se ozvat na hora@arcig.cz a společně to vyřešíme.

Lektoři vědí, že děti z NG jsou ve škole a připojení se na online kroužek v reálném čase konání kroužku může být pro některé děti problém. Takže pokud by byla plánovaná online výuka, tak bude domlouván čas, kdy se může připojit většina. 

Lektoři budou zveřejňovat náplň pro kroužky v neděli na celý týden dopředu, aby děti měly možnost si lépe plánovat volný čas.

 

Někteří externí lektoři ještě nejsou připojeni v systému G-suite, interní lektoři dnes dostali informaci, že to bude nová komunikační platforma a že kroužky opravdu poběží distančně. Takže určitě v neděli 11.10. ještě nebudou všichni mít zřízené kroužkové Google Clasroom a nebudou tam mít připravenou náplň kroužku na týden. Příští týden využijeme pro navázání komunikace, odladění technických problémů případně vyzkoušíme nějaký jednoduchý úkol.

I když nyní nastavujeme prostředí pro kroužky tak, aby to nebylo provizorní a mohlo to sloužit až do konce roku, tak se velmi těšíme na to, že budou kroužky moci opět probíhat tváří v tvář.

Děkuji všem za pochopení a přeji pevné a stálé zdraví

Andrea Hora

Galerie: 
Obrázek k článku Organizace kroužků v období 12.10. - 23.10.