Přihláška

Používáme běžnou „státní“ přihlášku na střední školu - denní studium.

Formulář je možné stáhnout přímo z webu MŠMT. Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Odkaz na formulář přihlášky