Přihláška

Používáme běžnou „státní“ přihlášku na střední školu - denní studium. 

Formulář je možné stáhnout přímo z webu MŠMT. Přihlášku uchazeč podává nejpozději do 1. března 2019. Lékařské potvrzení nevyžadujeme.

Odkaz na formulář přihlášky