Činnost RR

2016/2017

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů – 10. ročník
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 4. ročník
 • Sběr víček
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • Zajištění darů pro školu, podpora Anglického klubu
 • Tvorba databáze akcí a kontaktů (nabídky rodičů pro výuku)
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2015/2016

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 3. ročník
 • Sběr víček
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • Zajištění darů pro školu (vybavení)
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2014/2015

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 2. ročník s podtitulem „nejinspirativnější“
 • Finanční podpora Agory
 • Finanční podpora Akademie
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2013/2014

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • akce Provětrejte almary
 • Soutěž o nejhezčí třídu AG
 • Sběr starých mobilních telefonů, víček a brýlí
 • Podpora sboru a orchestru AG
 • Dar škole na tělocvičnu
 • Finanční podpora Agory
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2012/2013

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů
 • projednání změny stanov
 • udělení Ceny Rady rodičů
 • organizace prodejní akce na podporu pořízení horolezecké stěny
 • příprava soutěže o nejhezčí třídu AG
 • hledání možností finanční podpory školy
 • projednávání podnětů školy a rodičů

2011/2012

 • pomoc s organizací a propagací oslav 20. výročí AG
 • projednávání podnětů rodičů
 • financování maturitního plesu, rozdělení zisku

2010/2011

 • obnovení RR
 • založení bankovního účtu
 • financování maturitního plesu přes tento účet
 • rozdělení zisku z maturitního plesu
 • souhlas s návrhem ředitele školy na zvýšení školného
 • udělení Ceny Rady rodičů