Činnost RR

2015/2016

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů

 • udělení Ceny Rady rodičů

 • akce Provětrejte almary

 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 3. ročník

 • Sběr víček

 • Finanční podpora Agory

 • Finanční podpora Akademie

 • Zajištění darů pro školu (vybavení)

 • projednávání podnětů školy a rodičů

 

2014/2015

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů

 • udělení Ceny Rady rodičů

 • akce Provětrejte almary

 • Soutěž o nejhezčí třídu AG – 2. ročník s podtitulem „nejinspirativnější“

 • Finanční podpora Agory

 • Finanční podpora Akademie

 • projednávání podnětů školy a rodičů

 

2013/2014

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů

 • udělení Ceny Rady rodičů

 • akce Provětrejte almary

 • Soutěž o nejhezčí třídu AG

 • Sběr starých mobilních telefonů, víček a brýlí

 • Podpora sboru a orchestru AG

 • Dar škole na tělocvičnu

 • Finanční podpora Agory

 • projednávání podnětů školy a rodičů

 

2012/2013

 • financování maturitního plesu přes účet Rady rodičů

 • projednání změny stanov

 • udělení Ceny Rady rodičů

 • organizace prodejní akce na podporu pořízení horolezecké stěny

 • příprava soutěže o nejhezčí třídu AG

 • hledání možností finanční podpory školy

 • projednávání podnětů školy a rodičů

 

2011/2012

 • pomoc s organizací a propagací oslav 20. výročí AG

 • projednávání podnětů rodičů

 • financování maturitního plesu, rozdělení zisku

 

2010/2011

 • obnovení RR

 • založení bankovního účtu

 • financování maturitního plesu přes tento účet

 • rozdělení zisku z maturitního plesu

 • souhlas s návrhem ředitele školy na zvýšení školného

 • udělení Ceny Rady rodičů