Maturita

Maturitní zkouška se řídí vyhláškou č. 177/2009 Sb. v jejím platném znění.

Maturitní zkouška se skládá ze státní (společné) části a ze školní (profilové) části. Ve státní části skládá žák 2 povinné zkoušky: a) z českého jazyka a literatury, b) z cizího jazyka nebo matematiky. Může si vybrat nepovinně až 2 další zkoušky z nabídky cizích jazyků a matematiky.

Ve školní (profilové) části skládá žák 3 povinné zkoušky z nabídky zkoušek určené ředitelem školy. Nabídka zkoušek je každoročně zveřejňována na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Navíc si z této nabídky může vybrat maximálně další dvě nepovinné zkoušky.

Podrobné informace o průběhu a součástech maturitní zkoušky lze nalézt na www.novamaturita.cz.

Články k tématu Maturita

Obrázek k článku Maturitní témata 2019/2020

Seznam maturitních předmětů, seznam četby z českého jazyka a literatury, přehled témat školních ústních zkoušek a státních ústních zkoušek z jazyků.

Podzimní ústní maturitní zkoušky proběhnou ve středu 11. září odpoledne podle níže uvedeného rozpisu.

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 20. - 24. května 2019.

Přehled témat maturitních prací, témat školních ústních zkoušek a témat k jazykovým ústním státním zkouškám.

Seznam četby z českého jazyka a literatury ke státní maturitní zkoušce 2019.

Seznam maturitních předmětů pro maturitní zkoušky 2019.

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 21. - 25. května 2018.

Přehled témat maturitních prací, témat školních ústních zkoušek a témat k jazykovým ústním státním zkouškám.

Seznam četby z Českého jazyka a literatury ke státní maturitní zkoušce 2018.

Seznam maturitních předmětů pro maturitní zkoušky 2018.

Stránky