Kariérové poradenství

Kdo je kariérový poradce?

Kariérový poradce spadá pod školní poradenské pracoviště a úzce spolupracuje se školní psycholožkou a výchovným poradcem. Klade si za cíl podpořit osobní rozvoj studentů a systematicky je připravovat na uplatnění při dalším studiu či profesní kariéře. Cílem není pouze dospět k určitému rozhodnutí, ale motivovat žáky k celoživotnímu učení, otevřené mysli či maximalizaci prospěchu z neplánovaných událostí.

Služby kariérového poradce

 • poskytnutí informací ohledně dalšího vzdělávání a uplatnění na trhu práce

 • identifikace potenciálu a rozvoj nadání

 • individuální konzultace

  • tvorba osobního portfolia

   • sebepoznání, ujasnění si představ, cílů a přání

   • shromáždění dokumentů z praxí, kroužků a dobrovolnických činností využitelných v budoucím uplatnění

  • podpora motivace a sebeprezentace

  • tipy pro psaní životopisu a motivačních dopisů

  • tipy, jak uspět u přijímacího řízení na VŠ

Kariéroví poradci

Bc. Kateřina Synková

 • konzultační hodiny: kabinet 508, Út 13.00 - 16:00; St 13.00 - 16.00

 • kontakt: synkova@arcig.cz

Mgr. Tomáš Pešek

 • konzultační hodiny: kabinet 517, St 13.50 - 16.15; Čt 9.10 - 12.05

 • kontakt: pesek@arcig.cz

Kdy se chodí za kariérovým poradcem? Pár příkladů:

 • Nejsem si jist(a), co bych chtěl v životě dělat

 • Nevím, jestli mne zvolený obor uživí

 • Nevím, co se ke mně hodí

 • Tuším, co bych chtěl(a), ale nevím, jak na to

 • Přál bych si najít stáž nebo praxi

 • Potřebuji informace ohledně studia u nás či v zahraničí

 • Nevím si rady s motivačním dopisem nebo životopisem

Služby kariérového poradce mohou využít žáci ze všech ročníků gymnázia. Netýká se pouze volby povolání, ale i osobního rozvoje a podpory nadání.

 

Články k tématu Kariérové poradenství

Obrázek k článku Pozvánka do budoucnosti

Jak bude vypadat práce v roce 2030? Co budou firmy chtít od svých zaměstnanců a spolupracovníků? Jaké dovednosti a talenty budou za deset let na vzestupu, a která pracovní místa nejspíš zaniknou?