Podpoř projekt, který má smysl

Chcete svou podporu dát konkrétnímu projektu, který vám dává smysl?

Chybí milionAkadémeia čili libosadRozvoj předmětů

Chybí milion 

(Chcete-li finanční obnos věnovat pro tento konkrétní účel, zvolte variabilní číslo 1112. Finance budou pro níže uvedené účely investovány průběžně, dle dostupných prostředků a potřeby školy)

Vyřešili jsme existenční problémy. Ustáli jsme zvyšování pedagogických tarifů, které nám nebylo v rozpočtu dorovnáno a můžeme našim učitelům platit podle stejných platových tabulek, jaké jsou na veřejných školách. To není samozřejmostí. Bylo to za cenu velkých úsporných opatření na investicích, které jsou vidět až po čase. Malování, opravy, výměna nábytku, obnova fondu učebnic, rozvoj předmětových sbírek a knihovny, mytí oken apod. Ročně to dělá 1.000.000 Kč. Úsporné opatření bylo zavedeno před třemi roky a vzhledem k zvyšování nájemného ještě cca tři roky budeme šetřit. Máme krásné místo, kde můžeme vzdělávat nadějnou generaci, máme z čeho zaplatit nájem i učitele a budeme moc rádi, když se nám podaří zajistit i dostatek financí pro udržitelný rozvoj.

Máte možnost věnovat nějakou sumu? Máte možnost zajistit výraznější slevu, než je školám na trhu poskytována? Máte něco z potřebného a můžete to škole věnovat jako sponzorský dar?

 

Akadémeia čili libosad

(Chcete-li finanční obnos věnovat pro tento konkrétní účel, zvolte variabilní číslo 1113. Relizace projektu bude zahájena ve chvíli, kdy se nám podaří získat alespoň 150tis, nebo nalezneme podobné, méně finančně náročné řešení.)

 • Nemůžeme bohužel přenést výuku stylem soustředěných diskusí někam ven, například na školní zahradu. Chceme proto jednu učebnu, kterou se nám již podařilo uvolnit od potřeb frontálního vyučování, změnit podle vzoru zahraničních škol v „diskusní místnost“, naši náhradu Platónova „rozkošného libosadu“, pro rozvíjení tolik potřebných diskusních, komunikačních, dramatických, řečnických, spekulativních a jim podobných volnějších aktivit v různých předmětech.
 • Cílem je vytvořit otevřené a přátelské prostředí zbavené komunikačních bariér: 
  • Prostor místnosti bude uvolněn od běžných lavic, bude rekonstruována dřevěná podlaha.
  • Polstrovaný modulový nábytek bude mít kruhové uspořádání, v místnosti zbude i dost volného prostoru.
  • Další vybavení bude představovat mj. kusový koberec, pro usazení širšího publika, bohatá zeleň, běžné školní potřeby včetně elektronických atp.
 • Hlavní přednosti:
  • Mezi debatujícími nejsou žádné bariéry, uspořádání je pohodlné, přátelské a na všechny je dobře vidět.
  • Žáci dokáží lépe udržet pozornost, prostor nahrává zaujatému přístupu účastníků.
  • Budou se zde realizovat mj. neformální debaty, které poslouží k zažití a promýšlení látky probírané v běžných hodinách. Témata je možné probírat přístupnějším způsobem, aby se mohl zapojit skutečně každý. (základy filosofie, základy společenských věd, náboženská nauka)
  • Bude sem soustředěna komunikační výchova: debaty na různá témata, manipulativní komunikace, asertivní techniky atp. (český jazyk a literatura, cizí jazyky)
  • Učebna pomůže zprostředkovat jazykové zkušenosti prostřednictvím dramatického ztvárnění konverzačních témat, živých čtení, řečnických cvičení. (český jazyk i cizí jazyky)
  • Děti se často ptají, k čemu jim látka bude vůbec dobrá. Bude možnost sednout si s nimi a dát jim prostor najít možnosti uplatnění, protože když to vymyslí oni, bude to jejich. (všechny předměty podle potřeby)
 • Finanční odhad:
  • Potřebujeme přibližně 310 tis. Kč, z čehož podstatnou část (asi 200 tis. Kč) představuje speciální modulový nábytek, 60 tis. Kč rekonstrukce dřevěné podlahy.
  • Diskusní učebnu není možno financovat ze standardních grantových zdrojů, neboť její pojetí a vybavení je považováno za nadstandard.

 

Ilustrace: Jan Parolek