Aktuality

Přijímacích zkoušek v náhradním termínu 13. a 15. května se zúčastnili oba původně omluvení uchazeči.

Letošní celoškolní pouť se uskuteční ve čtvrtek 30.5. Společně budeme putovat na téměř zapomenuté poutní místo v Dolním Ročově. Sešli bychom se ráno v 8:00 na nádraží Praha-Veleslavín.

Pozvánka na výlet.

Dne 5.5.2019 proběhlo krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list v pražské botanické zahradě v Troji s účastí týmu přírodovědného kroužku AG.

Dne 14. 5. vyrazila tři čtyřčlenná družstva složená ze studentů prim až kvart na Malostranské náměstí do budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK, kde se zúčastnila celorepublikové týmové matematické a strategické soutěže s názvem MaSo.

Žákovská rada bude ve čtvrtek 16. května podporovat stávku VyjdiVen. Od žáků, kteří se chtějí této akce zúčastnit, očekává vedení školy, že předem doručí svým třídním učitelům písemné „Oznámení o nepřítomnosti“ s příslušnými podpisy.

Pěší toulání kolem nevšedního vrchu v Českém středohoří

Přihlašování do 2. kola bude ukončeno v pondělí 20. května 2019 ve 12:00 hod.

Rada rodičů se těší na vaše nominace za tento školní rok!

Zveřejňujeme rozvrh ústních maturitních zkoušek v termínu 20. - 24. května 2019.

úterý 7. 5. 15:30-17:30, pátek 10. 5. 8:00-16:00, pátek 24. 5. 8:00-16:00, středa 29. 5. 12:00-16:30, pátek 31. 5. 8:00-16:00

Přijímacích zkoušek ve dnech 16., 17., 23. a 24. dubna 2019 se zúčastnilo 217 z 224 přihlášených uchazečů, 2 uchazeči se omluvili a žádají o náhradní termín a 5 uchazečů se nedostavilo ke zkoušce.

Zveme Vás 30. dubna na vzdělávací program Town Halls s generálem Pavlem a velvyslancem Kolářem.

Uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci mohou nahlédnout do spisu po telefonické domluvě v pátek 26. dubna od 10 do 14 hodin v kanceláři školy.

V pondělí 15. 4. ráno nás čekal workshop v kartonážní a vitrážové dílně Ben Becalel. Dílna Ben Becalel je sociální podnik, což znamená, že zaměstnává lidi se sociálním znevýhodněním.

Odebírat rss: Zdroj pro titulní stránku