Aktuality

Srdečně Vás zveme na Společenský večer Arcibiskupského gymnázia 2016 ve stylu padesátých let v Americe!

Zápis ze zasedání školské rady Arcibiskupského gymnázia, 31.08.2016

Milá septimo B, přestože jsme se spolu občas hádali a přeli, přestože jste ne vždy souhlasili s tím, co jsem po vás chtěla...

Kdo se těší, ten si dovede užít za všech okolností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky.

Seznam četby ke státní maturitní zkoušce 2017.

Seznam maturitních předmětů pro maturitní zkoušky 2017.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit své zástupce do školské rady.

Když nás po dvou dnech přestalo bavit chodit do školy, rozhodli jsme se chytit letadlo do Lyonu a udělat si malou dovolenou.

V úterý 20. září se na naší škole uskuteční simulované volby do krajských zastupitelstev, které organizuje společnost Člověk v tísni.

Dne 8.9.2016 se vydala třída 3.A s profesorkami Truhlářovou a Peterkovou na výstavu k 700. výročí narození Karla IV.

čtvrtek 15.9. 11:30 - 15:30, úterý 27.9. 11:30 - 14:30

Trocha čínštiny při výměně s Bad Münstereifelem

I pro ty, kteří se neučí němčinu, je výměna se studenty z Bad Münstereifelu nezapomenutelným zážitkem. Bára Šindelářová přináší podrobnosti.

Workshop na téma židovského obyvatelstva v Bad Münstereifelu

Někteří lidé jsou schopni udělat cokoli, jen aby si aspoň o trochu prodloužili prázdniny. I z tohoto důvodu se německy mluvící část sext vydala na začátku září do malebného městečka Bad Münstereifel v Severním Porýní - Vestfálsku.

Ve školním roce 2015-2016 se uskutečnil již druhý běh mezinárodní výměny mezi Arcibiskupským gymnáziem a jeruzalémskou střední školou Israel Arts and Science Academy (IASA).

Stránky

Odebírat rss: Zdroj pro titulní stránku