Psycholog

Psycholožka Renata Kolářová poskytuje v rámci školního klubu psychologické služby pro Arcibiskupské gymnázium. Nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně, dlouhodobě. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají (nejčastější témata z psychologické poradny najdete v článku "Kdy se chodí za psychologem?").

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, poskytují škole souhlas s činností školního psychologa - viz soubor v příloze.

Pracovna školního psychologa se nachází v místnosti 509, konzultační hodiny bývají zveřejňovány pravidelně na webu školy v rámci aktualit. V případě zájmu je možné přijít přímo do konzultačních hodin, případně si zarezervovat termín prostřednictvím emailu.

Kontakt: kolarova@arcig.cz

Mgr. Renata Kolářová

Vystudovala psychologii na FF UK a Sociální patologii a prevenci na PaedF UHK. Ve své praxi se zabývá především pedagogickou psychologií a psychologií rodičovství. Zaměřuje se na práci se školními třídami, prevenci rizikového chování, problematiku mimořádně nadaných dětí a zvládání vývojových krizí u dětí i dospělých. Více viz www.psycholog-kolarova-praha.cz.

Články k tématu Psycholog

čtvrtek 2.3. 14:00-16:30, středa 8.3. 13:00-17:00, pondělí 20.3. 15:00-17:30, čtvrtek 23.3. 14:00-16:30, pondělí 27.3. 15:00-17:00, čtvrtek 30.3. 14:00-16:30

úterý 7.2. 14:30 - 17:30, čtvrtek  9.2. 10:00 - 13:30, pondělí 13.2. 15:30 - 18:00, pondělí 20.2. 15:00 - 16:30, čtvrtek 23.2. 13:30 - 16:30, pondělí 27.2. 15:00 - 17:00

středa 4.1. 14:30 – 16:30, čtvrtek 5.1. 14:00 – 17:30, pondělí 16.1. 11:00 – 13:00, pátek 20.1. 12:00 – 14:00, pondělí 30.1. 15:00 – 17:00, úterý 31.1. 15:30 – 17:30

pondělí 5.12. 14:30 – 17:30, čtvrtek 8.12. 13:30 – 16:30, úterý 13.12. 13:00 – 16:30, čtvrtek 15.12. 13:00 – 15:30, pondělí 19.12. 15:00 – 17:00

čt 3.11. 14:00-16:00, út 8.11. 12:30-16:30, čt 10.11. 13:00-16:30, út 15.11. 13:00-15:30, čt 24.11. 14:00-15:30, út 29.11. 13:00-16:30

po 3.10. 13:30 – 15:30, út 4.10. 10:30 – 15:30, út 11.10. 13:30 – 15:30, čt 13.10. 13:30 – 16:30, čt 20.10. 13:30 – 16:30

čtvrtek 15.9. 11:30 - 15:30, úterý 27.9. 11:30 - 14:30

středa 8.6. 13:00 – 14:00, pátek 10.6. 11:00 – 13:00, čtvrtek 16.6. 13:00 – 16:30, pondělí 20.6. 13:00 – 15:00, úterý 21.6. 12:30 – 15:30

pátek 6.5. 13:00 – 16:30, středa 11.5. 13:00 – 15:30, čtvrtek 12.5. 13:00 – 15:00, úterý 17.5. 13:00 – 15:30, pondělí 23.5. 16:00 – 18:00, úterý 24.5. 13:00 – 15:30, pondělí 30.5. 12:30 – 14:00

úterý 5.4. 13:00 – 15:00, čtvrtek 7.4. 13:00 – 16:30, pátek 8.4. 13:00 – 15:00, úterý 12.4. 13:00 – 15:30, středa 13.4. 15:00 – 18:00, čtvrtek 21.4. 13:00 – 15:00, úterý 26.4. 13:00 – 16:30, čtvrtek 28.4. 13:00 – 15:30

Stránky