Ukázka přijímacích testů

V příloze přinášíme ukázku přijímacích testů, které se používaly při přijímacích zkouškách na AG v roce 2012.

Test všeobecných znalostí bude letos tvořen otevřenými otázkami (vyžadována tedy bude vlastní odpověď, ne jen zaškrtnutí jedné z variant).

Ukázku státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu.