Ukázka přijímacích testů

V příloze přinášíme ukázku přijímacích testů, které se používaly při přijímacích zkouškách na AG v roce 2012.

Ukázku státních přijímacích zkoušek najdete na stránkách CERMATu: