Přípravné kurzy

AG každoročně organizuje přípravné kurzy z matematiky pro zájemce o studium i další veřejnost. Kurzy z českého jazyka nenabízíme.

Články k tématu Přípravné kurzy

Přípravné kurzy z matematiky byly i letos zakončeny přijímačkou nanečisto, která byla otevřená také širší veřejnosti.

Bude se konat v ÚT 27.3. 2018, a to jako zkouška otevřená tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd ZŠ pokračují zimním semestrem.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2018.