Přijímací řízení

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Články k tématu Přijímací řízení

Dne 10. 5. 2017 se uskutečnil náhradní termín školních přijímacích zkoušek, dne 11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 proběhly náhradní termíny státních přijímacích zkoušek.

Přijímacích zkoušek ve dnech 18., 20., 24. a 25. dubna 2017 se zúčastnilo 201 z 208 přihlášených uchazečů, 6 uchazečů se omluvilo a žádají o náhradní termín a 1 uchazeč se nedostavil ke zkoušce bez udání důvodů.

Test obsahoval 15 příkladů různých typů včetně geometrie s rýsováním. Až na společnou místnost probíhala zkouška ve stejných podmínkách jako chystaná přijímačka a byla také tak hodnocena.

Přihlášku ke studiu na AG letos podalo 208 uchazečů. Pozvánky k přijímacím zkouškám byly všem uchazečům odeslány.

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2017 pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti. Jsou na výběr 3 časové možnosti: 13.50 – 14.55; 15.10 – 16.15; 16.25 – 17.30.

Na základě přijímacího řízení v roce 2017 bude přijato ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81.

Zveme všechny zájemce o studium na Arcibiskupském gymnáziu na dny otevřených dveří, které se konají 10. a 24. ledna 2017 vždy od 17:00 hodin.

V Podzimním semestru jsme především opakovali a procvičovali látku 4. a 5. třídy, v zimním semestru se zaměříme hlavně na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet písemná přijímací zkouška z matematiky v dubnu 2017.