Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, státní a školní. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška: 19. a 20. dubna 2022

Školní přijímací zkouška: 25. a 26. dubna 2002

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny tři primy, do nichž bude celkem přijato 90 žáků.


Ve videoprezentaci z minulého roku najdete užitečné informace o studiu na naší škole.

  • O. Mrzílek - O škole
  • L. Bohatá - přijímací zkoušky obecně (4:46)
  • M. Roháčková - přijímací zkouška z češtiny - diktát (7:22)
  • L. Bohatá - přijímací zkouška - všeobecný test (9:31)
  • I. Hajičová - jazyky (10:21)
  • P. Ullman - duchovní rozměr školy (11:44)
  • T. Pešek - výchovné poradenství a prevence (12:40)
  • A. Hora - volnočasové aktivity (Školní klub a Dům dětí a mládeže) (13:30)

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Termíny přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky na Arcibiskupské gymnázium letos proběhnou 19. a 20. dubna 2022 (Jednotná přijímací zkouška) a 25. a 26. dubna 2022 (Školní přijímací zkouška). 

Obrázek k článku Přípravné kurzy z matematiky pro zájemce z 5. tříd

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek v náhradním termínu

Přijímacích zkoušek v náhradním termínu dne 2. a 3. června 2021 se zúčastnilo deset uchazečů. V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byl po náhradních termínech přijímacích zkoušek přijat jeden uchazeč.

Obrázek k článku Přijímací řízení - informace k průběhu

Ve dnech 2. a 3. června 2021 proběhly na Arcibiskupském gymnáziu náhradní termíny přijímacích zkoušek. V pondělí 14. června obdrží škola výsledky státní části zkoušek a zveřejní výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek. Poté budeme podle dosaženého pořadí kontaktovat zákonné zástupce uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a řádně podali odvolání. Ve čtvrtek 24. června od 17:00 proběhne informační schůzka pro rodiče budoucích primánů.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2021

Přijímacích zkoušek ve dnech 5. a. 6. května 2021 se zúčastnilo 208 z 218 přihlášených uchazečů. Všichni uchazeči, kteří se nedostavili na řádný termín zkoušek, se omluvili řediteli školy.

Obrázek k článku Tisková zpráva - přijímací zkoušky 5. a 6. května 2021

Tisková zpráva

O studium na Arcibiskupském gymnáziu je i letos velký zájem. Dnes (5.5.) a zítra (6.5.) se na Arcibiskupském gymnáziu v Praze konají přijímací zkoušky. Přihlásilo se k nim 218 uchazečů. Ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny dvě primy, do kterých bude přijato 64 žáků. 

Přijímací řízení na AG se skládá ze dvou částí - státní a školní. Obě části skládají uchazeči ve stejný den. Ve státní části píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury. Školní část zahrnuje diktát z českého jazyka a test všeobecného přehledu. 

Obrázek k článku Přijímací zkoušky - aktuální informace

Milé uchazečky a milí uchazeči o studium na našem gymnáziu,

přijímací zkoušky na AG jsou za pár dní, proto věnujte pozornost tomu, co byste si na zkoušky rozhodně neměli zapomenout:

1. doklad totožnosti s fotografií

2. doklad o negativním výsledku testu na onemocnění Covid-19 nebo doklad o prodělané nemoci v posledních 90 dnech

Obrázek k článku Přijímací zkoušky - informace

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na AG, pozvánky k přijímacím zkouškám spolu s mnoha dalšími informacemi jsme vám tento týden poslali doporučeně poštou. Kdo v přihlášce uvedl datovou schránku, tomu pozvánka přišla do datové schránky a navíc ještě poštou obyčejně do schránky.

Obrázek k článku Změna termínu přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie v ČR byly nově stanoveny termíny přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia na středu 5. května 2021 (1. řádný termín)  a na čtvrtek 6. května 2021 (2. řádný termín). První náhradní termín pak proběhne 2. června 2021 a druhý 3. června 2021. Všem uchazečům, kteří řádně podali přihlášku, pošleme včas pozvánku s dalšími informacemi.

Obrázek k článku Kontakt pro přijímací řízení

Veškeré vaše dotazy ohledně přijímacího řízení prosím směřujte na zástupkyni ředitele Mgr. Janu Kaderovou (kaderova@arcig.cz).  

Stránky