Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, (státní a školní) probíhající ve dvou termínech. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 21. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na druhý den otevřených dveří.

Obrázek k článku Den otevřených dveří v úterý 7. ledna

Zveme všechny zájemce o studium na AG i jejich rodiče na první den otevřených dveří.

Obrázek k článku Přípravné kurzy pokračují zimním semestrem

Hlavním cílem kurzů z matematiky je shrnutí a upevnění učiva ZŠ, z něhož bude vycházet přijímací zkouška na jaře 2020. V Zimním semestru se zaměříme na konkrétní úlohy z dřívějších testů CERMAT.

Uchazeči, kteří podávali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na AG, budou vyrozuměni o jeho vyřízení během léta. Odvolání vyřizuje Magistrát hl. m. Prahy.

Při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia bývá nejčastějším kamenem úrazu matematika. Hlavním cílem kurzů, které nabízíme, je procvičení učiva, z něhož bude jarní didaktický test vycházet.

V úterý 4. června od 16 hodin proběhne důležité setkání s rodiči budoucích primánů.