Duchovní aktivity

Plán duchovních aktivit

Patron projektu sv. Prokop
Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2
školní rok: 2016/2017

1) Den péče o duši
- pondělí 9:00-12:30 hod.
- celodenní duchovní obnova pro sexty a septimy
- celý den bude pro danou třídu bez výuky
- vede: fr. Hyacint Ullman OP
- místo konání se ještě upřesní

 • 10.10. - VI.A
 • 17.10. - VI.B
 • 14.11. - VII.A
 • 21.11. - VII.B
   

2) Exercicie pro oktávy
- čtyři dny ztišení pro oktávy; účast třídního učitele a kněze

 • VIII.A – místo a čas konání se ještě upřesní
 • VIII.B – 9.-12.1. – Slaný – P. Ludvík Grundmann

3) Školní bohoslužby – kaple sv. Františka a sv. Kláry

a) mše svatá

 • středa 14:00 hod. (13:45 hod. v termínu porad učitelů)
 • pátek 7:30 hod.

b) adorace

 • středa – velká přestávka – 9:55-10:15 hod.

c) modlitba liturgie hodin (breviáře)

 • pondělí 10,00 hod.
 • čtvrtek 8,00 hod.
 • pátek po mši sv.

d) možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru

 • čtvrtek během 6. a 7. vyučovací hodiny v kapli AG
 • kdykoliv po předchozí domluvě (ullman@arcig.cz)

e) bohoslužby o významných dnech školního roku a zasvěcených svátcích:

 • 1.9. - mše sv. na zahájení školního roku (sv. Ludmila), 9,00 hod.
 • 1.11. - Všech svatých, aula školy, čas bude upřesněn
 • 28.11. – žehnání adventního věnce, velká přestávka
 • 8.12. - Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, aula školy, čas bude upřesněn
 • 6.1. – Zjevení Páně, aula školy, 13,00 hod.
 • 2.2. - Uvedení Páně do chrámu, aula školy
 • 1.3. - Popeleční středa, aula školy, 13,00 hod.
 • 11.4. - úterý Pašijového týdne, křížová cesta, sv. Ludmila,12:00 hod.
 • 22.5. - mše svatá k zahájení maturitních zkoušek, aula školy, 7:30 hod.
 • 2.6. - mše svatá s předáním maturitních vysvědčení, sv. Ignác, 11:00 hod.
 • 30.6. - děkovná mše sv. na zakončení školního roku, sv. Ludmila, 9:00 hod.

 

4) Teologické semináře pro učitele – exerciční dům kapucínů - Hradčany

 • adventní: pondělí a úterý - 21.- 22.12.2016
 • velikonoční: středa svatého týdne – 12.4. 2017

5) Duchovní program pro primy v rámci seznamovacího pobytu v Kunraticích

 • I.A - 5.-7.9.
 • I.B - 7.-9.9.

- odpovědná osoba: školní kaplan, školní psycholog, výchovný poradce, třídní učitel

6) Speciální dvoudenní duchovní program pro studenty nižšího gymnázia
- Tuchoměřice, Roudnice nad Labem, Kunratice
- příprava v rámci třídnických hodin se školním kaplanem, účast třídních učitelů

 • 24.-25.10. - II.A
 • 5.-6.12. - II.B
 • 12.-13.12. - III.A
 • 9.-10.1. - III.B
 • 16.-17.1. - III.C
 • 6.-7.2. - IV.A
 • 13.-14.2. - IV.B
 • 20.-21.2. - V.A
 • 20.-21.3. - V.B

7) Příprava na svátosti – biřmování a první svaté přijímání
- termín bude upřesněn
- druhé pololetí
- vede: fr. Hyacint Ullman OP

 

Články k tématu Duchovní aktivity

Měla jsem tu čest patřit mezi 14 statečných, kteří se spolu s p. prof. Trepešem a fr. Hyacintem vydali v maturitním týdnu na cestu do Říma...

Zúčastněte se mezinárodního setkání s názvem „Mladí Evropané za svět bez násilí“, které se bude konat ve dnech 20.-24. září 2017 v Krakově a Osvětimi.

Na podzim se 10 studentů našeho gymnázia rozhodlo, že by chtěli přijmout Ducha svatého a tím dovršit svůj křest.

Na úterý 18. 4. jsme se všichni účastníci Duchovních aktivit moc těšili. Sešli jsme se na Masarykově nadraží a vlakem vyrazili směr Doksany.

Což takhle alpská usedlost, krajina jako z pohádky, duchovno, výšlapy i fotbálek? Letní pobyt pro v rakouských Alpách pro studenty (od tercie výše).

Pro nás všechny to byl týden plný zážitků na celý život a opravdu požehnaně strávený čas. Jestli budeš moci jet příští rok, určitě toho využij!

Postní doba postoupila a blíží se nám Velikonoce. A tak vás chceme pozvat na následující akce.

V pondělí šestého března se naše třída, 2.A, sešla na Bořislavce. Pocity byly smíšené, někteří z nás se těšili...

Motto: Něco pro tělo, něco pro duši, aneb Trochu do těla, trochu přes duši. Tradiční lehce duchovní víkend, i s jednodenní variantou.

Zamrzlá řeka vybízí k zamyšlení.

My, oktaváni z áčka, už po poslední duchovní obnově na AG možná tušíme. V trapistickém klášteře v Poličanech u Neveklova jsme dostali prostor přemýšlet o své existenci, našich vztazích k druhým lidém a k Bohu.

Stránky