Dokumenty školního klubu

Přihláška do kroužku

Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku. 

Odhlášení z kroužku

Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o kroužek oznámili písemně.

Přihláška k užívání zkušebny pro kapely

Platby za kroužky

Platby za kroužky se zasílají do 15. září pro následující školní rok na číslo účtu: 304547021/0100 

Do předmětu platby zadejte jméno a příjmení dítěte, za které je platba provedena (do poznámky zadejte název kroužku),

variabilní symbol tvoří následující čísla:

200 = číslo školního klubu a DDM,

0X = pořadové číslo kroužku dle přehledu

např. 20001 je kroužek aerobicu nebo 20002 je kroužek angličtiny a pod.

Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže

Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna, relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.

Další dotazy směřujte na vedoucí školní klubu a DDM: kalabova@arcig.cz.