Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, (státní a školní) probíhající ve dvou termínech. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury a ve školní části je diktát v českém jazyce a test z všeobecného přehledu.

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny dvě primy, do nichž bude celkem přijato 64 žáků.