Psycholog

Psycholožka Anna Bartoňová poskytuje v rámci školního klubu psychologické služby pro Arcibiskupské gymnázium. Nabízí individuální konzultace pro studenty, jejich rodiče a učitele, pracuje s třídními kolektivy, účastní se adaptačních výjezdů, podílí se na realizaci programů primární prevence a dalšími svými aktivitami usiluje o posilování pozitivní atmosféry ve škole.

Těžiště práce školního psychologa spočívá v individuální spolupráci se studenty, kterou studenti využívají jednorázově nebo opakovaně, dlouhodobě. Studenti mohou přicházet s tématy souvisejícími s jejich studiem, ale i s mnohými dalšími otázkami a potížemi, se kterými se v životě setkávají (nejčastější témata z psychologické poradny najdete v článku "Kdy se chodí za psychologem?").

Rodiče, kteří souhlasí se zapojením jejich dítěte do aktivit vedených školním psychologem, poskytují škole souhlas s činností školního psychologa - viz soubor v příloze.

Pracovna školního psychologa se nachází v místnosti 509, konzultační hodiny bývají zveřejňovány pravidelně na webu školy v rámci aktualit. V případě zájmu je možné přijít přímo do konzultačních hodin, případně si zarezervovat termín prostřednictvím emailu.

Kontakt: bartonova@arcig.cz

Mgr. Anna Bartoňová

Na pozici školní psycholožky na Arcibiskupském gymnáziu nastoupila ve školním roce 2017/2018. Jejím studijním oborem je psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své praxi se specializuje na práci s třídními kolektivy a prevenci rizikového chování. Mimo jiné se zajímá o práci s lidmi s poruchou autistického spektra, mindfulness a náhradní rodinnou péči.

Články k tématu Psycholog

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v dubnu:
středa 4.4. 13:00 - 16:30
úterý 10.4. 13:30 - 16:00
čtvrtek 19.4. 14:00 - 17:00
středa 25.4. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v březnu:
středa 7.3. 13:15 - 17:15
středa 14.3. 13:30 - 16:00
pondělí 19.3. 13:30 - 16:30
středa 28.3. 13:30 - 16:15

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v únoru:
středa 1.2. 13:30 - 16:30
pondělí 13.2. 13:30 - 16:30
středa 22.2. 13:30 - 16:30
středa 29.2. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v lednu:
středa 4.1. 13:30 - 16:30
středa 11.1. 13:30 - 16:30
středa 18.1. 13:30 - 16:30
pondělí 23.1. 13:15 - 16:15

Školní psycholog - Renata Kolářová
Konzultační hodiny do konce roku 2011

V rámci Školního klubu začala ve škole působit školní psycholožka Renata Kolářová. Obracet se na ni mohou studenti, učitelé a rodiče studentů.

Stránky