Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?

Téma: 

Soutěže „Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?“ se zúčastnili studenti 1. B a 2. A našeho gymnázia. Vznikly pozoruhodné práce rozličných technik, od kreseb, maleb, koláží až po objekty.

Někteří studenti byli ocenění a jejich práce budou vystaveny v kostele Pražského Jezulátka od 11. 6. Vernisáž proběhne 10.6. v 19 hodin. Určitě jsou zváni všichni, nejen ti, kteří se soutěže zúčastnili.

Pár slov od organizátorů soutěže:

Pokud budete mít čas a chuť zameditovat si na slova žalmu 8 „Co je člověk, že na něho pamatuješ“, a podívat se, jak tato slova vnímají umělci všech věkových kategorií, je toto video pro takové zamyšlení vytvořené. Díla použitá ve videu budou vystavena od 11. 6. v kostele Pražského Jezulátka. Hudební doprovod složil Dr. Anthony Noble, člen Britské královské společnosti varhaníků.

https://youtu.be/EEx9Ep0FSfU

 

 

Martina Peterková

Galerie: 
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?
Obrázek k článku Bože, kdo je člověk, že na něj pamatuješ?