Vyhlášení výsledků Cen RR 2020

Tak jako byl rok 2020 zatím dost netypický, netradičně proběhlo i předávání Cen Rady rodičů. Místo závěrečného setkání po mši svaté v kostele sv. Ludmily jsme se sešli s jednotlivými vítězi v parcích a na náměstí podle toho, kde měla která třída sraz k převzetí vysvědčení od svých třídních učitelů. I když od půlky března probíhala distanční výuka, dostaly se k nám zajímavé nominace a i letos jsme vyhlásili 1., 2. a 3. místo a ocenili dohromady 7 studentek a studentů, kterým jsme včera za Radu rodičů předaly se Zuzanou Pejšovou diplomy i ceny.

Třetí místo si odnesl Luboš Chlebicki za svou podzimní účast na vědecké konferenci pořádané Přírodovědeckou fakultou, kde AG reprezentoval se svou přednáškou Vosy. Nejen o vosách si můžete poslechnout v záznamu přednášky, dozvíte se i o včelách, sršní toleranci a o tom, jak se sršeň asijská dostala do Francie s čínskou keramikou. Pokud byste se chtěli jako náš laureát naučit krmit vosy z ruky, doporučujeme si předem pustit záznam přednášky na následujícím odkazu (začátek je na 4:25:00): https://www.youtube.com/watch?v=XRnk5tBRZJc

Za jak dlouho lze postavit budovu AG? Věřte, pro kdekoho dnes žhavá otázka. Martin Jansa, Sebastian P. Zvonař, Daniel Mašek a Gabriel Tomek na to potřebovali ve svém volném čase dohromady přes 120 hodin. Jejich realistický model budovy v programu Minecraft si získal 2. místo. Stavba byla veřejná, měla tak už v průběhu své diváky, a kdo u ní nebyl, může si školu nyní projít a zažít ji úplně prázdnou. Tedy skoro... výsledek si můžete prohlédnout zde.

O svobodu musíme pečovat, ochraňovat ji, vážit si jí a připomínat si, jak nám bylo, když jsme ji neměli. Nebo když ji neměli naši rodiče a prarodiče. Kvůli sobě samotným, ale neméně kvůli těm, kdo pro ni i za nás platili vlastní svobodou a mnohdy životem. Více pochopit a připomenout složitou historii druhé půlky 20. století počínaje Benešovými dekrety a konče listopadovými událostmi roku 1989 se rozhodly studentky Anna Arnotová a Klára Polišenská. Za uspořádání série přednášek s pozvanými odborníky, přípravu informačních panelů v budově školy a organizaci celoškolního setkání před kostelem sv. Ludmily, kde připomněly právě Sametovou revoluci, si získaly 1. místo. Festival Svobody.

A tak žijme dobře svoji svobodu, ať má smysl boj těch, kteří ji neměli. Hýčkejme si možnost a svobodu volby. A mějme na paměti, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Buďme vděční, že můžeme svobodně bádat, kreativně tvořit, připomínat si důležitá výročí i chyby, ze kterých se máme učit. Abychom například dokázali včas vnímat paralely v dnešním světě.

Děkujeme studentům, rodičům i pedagogům za to, že nám i v tomto školním roce umožnili vybírat ze zajímavých aktivit studentů AG. Oceněným studentům gratulujeme, děkujeme za Vaši činorodost a přispění k šíření dobrého jména školy.

Za Radu rodičů Helena Pěchoučková

Galerie: 
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2020
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2020
Obrázek k článku Vyhlášení výsledků Cen RR 2020