Výuka od středy 25. listopadu - doplněno

Téma: 

Od středy 25. listopadu začíná prezenční výuka žáků oktáv. Jejich rozvrh najdete v příloze. Ostatní třídy se budou zatím vzdělávat distančním způsobem podle stávajícího rozvrhu hodin. Režim vrátnice, školní kanceláře a školní knihovny se vrací k běžnému provozu.

Od pondělí 30. listopadu se k oktávám přidají žáci prim a sekund, v následujícím týdnu je vystřídají žáci tercií a kvart. Do Vánoc by tedy měly dvakrát přijít primy a sekundy a jednou tercie a kvarty. Upravený rozvrh pro tuto turnusovou výuku bude brzy zveřejněn. Stále platí, že není povolena výuka TV a zpěv. Prezenční výuka má přednost před výukou distanční.

Ředitelské volno v pondělí 21. prosince a v úterý 22. prosince bude zachováno. Učitelé se budou účastnit teologického semináře.

Základní hygienická opatření v prostorách školy:

  • žáci musí do školy vstupovat jednotlivě, není možné se před školou shlukovat;
  • při pobytu ve škole musí mít žáci, učitelé a provozní zaměstnanci po ceĺou dobu zakrytá ústa a nos rouškou;
  • je důležité dodržovat hygienu rukou a používat dezinfekci, která je umístěna ve vestibulu školy a na jednotlivých patrech;
  • žáci omezí na nezbytnou míru svůj pohyb po budově školy (přesun do učeben podle rozvrhu);
  • v čase přestávek a při pohybu po škole budou všichni udržovat minimální odstup 2 metry;
  • pokud budou žáci svačit, je důležité dodržovat odstupy;
  • větrání 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut v polovině hodiny;
  • v případě projevů onemocnění covid-19 je nutné informovat třídního učitele;
  • cizí osoby mohou do školy vstupovat pouze ze závažných důvodů a nesmějí se po škole pohybovat bez doprovodu zaměstnance školy.

Školní klub bude realizovat kroužky od 30. listopadu při dodržení homogenity skupin pro žáky v prezenční výuce. Podrobnější informace obdrží učitelé A. Hory Krausové a budou k dispozici na školních stránkách

Všem žákům v prezenční výuce budou automaticky přihlášené obědy, pokud do školní jídelny chodí. Je nutné dodržovat přesný rozpis obědů a při pobytu v jídelně se řídit pokyny zaměstnanců KDM. V příloze je k dispozici dopis z KDM týkající se stravování.

Ondřej Mrzílek

Galerie: 
Obrázek k článku Výuka od středy 25. listopadu - doplněno