AJ

Angličtinu chápeme jako nezbytný prostředek pro komunikaci v globalizovaném světě, ať už budoucí oblast působení studenta bude jakákoli.

Cíle výuky: 

Po maturitě jsou studenti schopni se bez problémů písemně i ústně domluvit ve všech běžných životních situacích a dokážou se zasvěceně vyjadřovat i o abstraktních tématech. V závěrečné fázi studia získávají zkušenosti s prací s uměleckým i odborným textem v originále, které jim pomohou v dalším studiu na vysoké škole. Naším cílem je, aby alespoň třetina studentů byla po maturitě schopna studia na vysoké škole v anglickojazyčné zemi, pokud se pro tuto cestu rozhodnou.

Hodinová dotace: 

V primě se studenti setkávají s učitelem angličtiny v časové dotaci čtyřikrát 45 minut. Tyto hodiny mohou být alokované v různém počtu bloků, běžně jde v tomto ročníku o čtyři setkání týdně.

Od sekundy do kvinty výuka probíhá tři hodiny s českým učitelem a jednu hodinu s rodilým mluvčím.

V posledních třech ročnících studia je časová dotace v předmětu třikrát 45 minut, přičemž běžné je rozdělení na jeden dvouhodinový a jeden jednohodinový blok. Výuku vede dle potřeb konkrétní skupiny a aktuálních možností školy český učitel nebo rodilý mluvčí. Zásadní je možnost vybrat si dodatečné hodiny jazyka jako tematicky zaměřený volitelný seminář.

V letošním roce si studenti ze široké nabídky vybrali tyto semináře: Angličtina bez učebnice (kvinta), Anglo-American History through the Eyes of Literature (septima, oktáva) a Advanced English (oktáva).

Co učíme: 

Úroveň jazykových dovedností studentů, kteří k nám v jedenácti letech přicházejí, má stoupající tendenci, ale stále platí, že kvalita výuky angličtiny na základních školách je nevyrovnaná, a tak se opakovaně setkáváme s žáky, kteří na AG přicházejí s takřka nulovými komunikačními schopnostmi.
 - Prima a sekunda
V prvních dvou letech studia je naším cílem vypěstovat ve studentech dobré studijní návyky a rozvinout (nebo stabilizovat) jejich znalosti na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tuto úroveň testově ověřujeme zkouškou modelovanou podle Cambridge English: Key for Schools na počátku tercie.
- Tercie, kvarta, kvinta
Od tercie do kvinty je, kromě rozvoje znalostí gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a intenzivního tréninku dovedností, naší snahou studenty motivovat k samostatné práci na rozvoji angličtiny. Ve studentech se snažíme pěstovat pozitivní vztah ke čtení, ale i psaní a snažíme se rozvíjet jejich kreativitu. Pro to je prostor především ve volitelných seminářích nabízených na vyšším gymnáziu. V kvintě studenti absolvují komplexní zkoušku modelovanou podle Cambridge English: Preliminary for Schools na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.
- Sexta, septima, oktáva
Na přelomu sexty a septimy by většina studentů měla v angličtině dosáhnout úrovně B2 podle Evropského referenčního rámce. Studenty s menším jazykovým nadáním podporujeme tak, aby byli schopni složit mezinárodně uznávanou zkoušku na této úrovni (např. Cambridge English: First) před ukončením studia na AG. Široká nabídka anglických seminářů v těchto ročnících nám umožňuje vycházet vstříc individuálním potřebám jednotlivců.

Po osmi letech na AG by angličtina pro studenty měla být přirozeným komunikačním prostředkem. Studenti s hlubším zájmem o jazyk nebo další studium v něm mají možnost zvolit si semináře zaměřené kulturně-literárně, nebo na práci s odborným textem. Většina studentů by školu měla opouštět s jazykovými dovednostmi na úrovni C1.

Jak učíme: 

Učíme současnou běžně používanou angličtinu a kromě učebnic používáme řadu autentických materiálů.

Pravidelně pořádáme studijní cesty do Londýna a na další místa ve Velké Británii. Zveme do školy anglicky mluvící odborníky z různých oborů. Svou schopnost domluvit se anglicky pak studenti mohou v praxi vyzkoušet také na našich partnerských školách v Bad Münstereifelu (Německo), Gödollő (Maďarsko) a v Rennes (Francie).

Ve školním roce 2013/2014 jsme zahájili spolupráci s gymnáziem v Jeruzalémě. Studenti septim a oktáv mají příležitost pracovat po dobu jednoho roku na společném projektu se stejně starými partnery v Izraeli. Krom spolupráce online proběhnou i dvě projektová setkání naživo.

Učebnice a další materiály: 

Na trhu s jazykovými učebnicemi je osm let dlouhá doba a mění se i potřeby našich studentů. Proto není možné předpovědět, z jakých učebnic se bude učit nynější primán, až bude v septimě. V současnosti používáme tyto učebnice:
prima a sekunda: Messages 1, 2
tercie, kvarta, kvinta: English File Third Edition Pre-intermediate a English File Third Edition Intermediate
sexta, septima, oktáva: New Language Leader Upper-intermediate a učebnice připravující k mezinárodním jazykovým zkouškám

Učitelé E-mail Konzultace
Matěj Dostál dostal@arcig.cz čtvrtek 4. hodinu, jinak po dohodě
Ivana Hajičová hajicova@arcig.cz pátek 12.05-12.50 - ohlašte se předem; po dohodě i jindy
Olga Kovářová kovarova@arcig.cz úterý 12,00 - 12,45 po předchozí domluvě
Magdalena Košková koskova@arcig.cz každou středu od 13:00-13:45 nebo v jiný den po předchozí domluvě
Michala Laušmanová lausmanova@arcig.cz nejlépe po předchozí domluvě
Olga Steuerová steuerova@arcig.cz středa 12:05 - 12:50, po dohodě lze i jiný termín
Ondřej Špaček spacek@arcig.cz pátek, 11:10 - 11:40, jindy rád dle dohody
David Smoliar smoliar@arcig.cz Pondělí 13:00 - 14:20
Jan Váňa vana@arcig.cz ÚT 13:00-14:35, v jiném termínu po dohodě: janvana87@gmail.com či vana@arcig.cz

Články k tématu AJ

AG nabízí svým studentům septim a oktáv (výjimečně sext) unikátní možnost seznámit se a spolupracovat se studenty prestižní střední školy v Jeruzalémě formou oboustranného výměnného pobytu.

Dne 1. března 2017 proběhla na New York University Prague ve spolupráci s Prague Institute for Democracy, Economy and Culture konference na téma politiky Spojených států amerických.

V obvodním kole soutěže zvítězila a do krajského kola postoupila Natálie Bulejová ze VI. A. Blahopřejeme a držíme palce!

Ve čtvrtek 17.11.2016 se výprava Arcibiskupského gymnázia v čele s Ivanou Hajičovou a Danielou Vejvodovou vydala na cestu do Izraele.

Školní kolo soutěže v angličtině pro kategorii kvint, sext a septim proběhlo 20. ledna.

Školní kolo soutěže v angličtině pro kategorii kvint, sext a septim proběhne v pátek 20. ledna 2017.

Stejně jako loni se i letošní říjen stal měsícem, v němž se skupina kvartánů, v doprovodu profesorek Cihlářové a Koškové, vydala na čtyřdenní výměnný pobyt do Maďarského Gödöllő.

Písemná zkouška proběhne ve čtvrtek 3. 11. v 1. - 3. vyučovací hodině v učebnách 305 (5.B – prof. Dostál), 306 (5.B prof. Steuerová) a 311 (5.A). V 8.15 musíte být v učebně!!!

Trocha čínštiny při výměně s Bad Münstereifelem

I pro ty, kteří se neučí němčinu, je výměna se studenty z Bad Münstereifelu nezapomenutelným zážitkem. Bára Šindelářová přináší podrobnosti.

Lehce rozmarný Wildeův příběh se na jedno páteční odpoledne přenesl do prostor knihovny AG.

Stránky